Clínic Barcelona
Temes de Salut

Els tractaments anticoagulants, la vitamina K i l‘efecte de la dieta

Seguir les recomanacions dietètiques amb una ingesta regular de vitamina K mentre es pren un tractament anticoagulant, com l’acenocumarol o Sintrom, és important per evitar complicacions.

Aliments rics en vitamina k

L'alimentació pot afectar a l'activitat d'aquests anticoagulants, sobretot si la quantitat de vitamina K ingerida varia de manera considerable.

Notícies relacionades