Temes de Salut

Investigadors del Clínic han contribuït de forma decisiva en la millora el tractament del Lupus

El Servei de Malalties Autoimmunes (SEA) ha contribuït amb la seva recerca a la millora del tractament i la qualitat de vida dels pacients amb Lupus a través de col·laboracions internacionals.

El Servei de Malalties Autoimmunes de l'Hospital Clínic de Barcelona, actiu des de l'any 1995, es va crear per a oferir una atenció especialitzada i dur a terme projectes de recerca sobre diferents malalties autoimmunes, entre elles el Lupus.

Al llarg d'aquest temps l'equip científic ha contribuït amb múltiples recerques reflectides en els més de 500 articles originals publicats en revistes científiques com el New England Journal of Medicine o The Lancet.

Una de les majors fites del servei ha estat la creació del registre internacional “CAPS Registry” que permet saber quin és el millor tractament per als pacients amb una síndrome extremadament greu associada al Lupus, la síndrome antifosfolipídica, en la qual apareixen múltiples trombosis. L'administració d'una triple combinació de medicaments ha disminuït la mortalitat d'aquests pacients en un 40%.

Després de 55 anys de recerca també s'ha desenvolupat el primer fàrmac específic per al lupus actiu greu, gràcies a la coordinació de diversos estudis per part d'investigadors de tot el món. Aquest fàrmac suposa la primera teràpia biològica que es dirigeix a una molècula específica del sistema immunitari.

A més, des del SEA, s'ha contribuït no només a la millora del Lupus, sinó també a la de les seves complicacions. Gràcies als estudis realitzats en la Unitat de Control d'Embarassos del SEA, es va observar que un comprimit diari d'aspirina infantil abans del començament de l'embaràs disminueix un 60% el risc d'avortament en les dones amb aquesta malaltia. En quant als danys renals associats al lupus, el grup europeu de recerca (co-dirigit des del SEA), “Euro-lupus”, va introduir una nova pauta per al tractament d'aquesta complicació. Es basa en l'administració d'un immunodepressor menys agressiu, amb la mateixa eficàcia que els tractaments anteriors, però amb menys efectes secundaris.

Les contribucions efectuades per aquest equip, en col·laboració amb professionals de tot el món, han permès progressar en el coneixement de les causes, les característiques clíniques i el millor tractament d'aquesta malaltia. Gràcies al seu gran interès en el camp de la recerca, el SEA constitueix un Servei de referència per al tractament de les malalties autoimmunes i, especialment, del Lupus.