Recerca

La nostra recerca en COVID: desenvolupar teràpies basades en la resposta cel·lular enfront el virus

Aquest projecte d'investigació multicèntric, que lidera Manel Juan, vol comprendre millor el funcionament de la resposta immunitària enfront del SARS CoV-2 per proposar nous tractaments basats en la resposta cel·lular de l'organisme enfront de la COVID-19. L'objectiu és detectar i obtenir limfòcits T que actuïn contra la infecció per SARS-CoV-2.

Acte de presentació del projecte a l'Hospital Clínic. D'esquerra a dreta: Mariona Pascal, Elias Campo, Josep M. Campistol, Tobías Martínez i Manel Juan (Foto: Francisco Avia - Hospital Clínic)

Avançar en la recerca és l’única solució per abordar i controlar la COVID-19 de manera definitiva. Per fer-ho, els investigadors del Clínic-IDIBAPS impulsen nombrosos projectes de recerca en diferents àmbits. Es pot consultar el detall clicant aquí.

Un és el projecte d'immunoteràpia cel·lular per fer front a la COVID-19 que lidera Manel Juan, cap de Servei d'Immunologia del Clínic i del grup de l'IDIBAPS Immunogenètica en la resposta autoinflamatòria.

Una de les claus per fer front a la COVID és disposar de coneixement profund sobre l'estat immunitari de la població enfront del virus SARS CoV-2 i el paper concret d'aquesta immunitat, és a dir, el tipus d'immunitat i el temps que es manté. Se sap que per sobre de la resposta humoral, és a dir aquella definida pels anticossos enfront de la infecció, l'organisme disposa també d'una resposta cel·lular induïda pels limfòcits T que controlen tota la immunitat.

Disposar d'eines que permetin detectar i estimular la resposta cel·lular T és un aspecte clau per eliminar el virus, especialment en aquells casos en què no hi ha anticossos enfront de la infecció. Però a la vegada, és fonamental controlar la resposta cel·lular T per disminuir la hiperresposta immune responsable de la majoria de pacients crítics. Per tot això, s'ha de millorar la detecció de limfòcits T amb capacitat per atacar el coronavirus i, per fer-ho, es necessiten tècniques que permetin manipular-los i orientar la seva resposta enfront de la infecció.

El projecte multicèntric, en el qual hi participaran cinc equips punters de recerca en el camp de la immunoteràpia d'Europa, té per objectiu mesurar la capacitat de resposta cel·lular del sistema immune enfront del SARS CoV-2, detectant i obtenint limfòcits T que puguin actuar per combatre la COVID-19 en les seves diferents etapes.

Primer s'identificaran diferents perfils immunològics associats als diferents pronòstics clínics en pacients que hagin passat la COVID-19, el que permetrà detectar biomarcadors capaços de predir l'evolució de les persones amb la infecció.

A més, es desenvoluparan diferents propostes per a disposar d'immunoteràpies cel·lulars útils en les diferents fases de la infecció. D'una banda, s'utilitzaran cèl·lules T naturals obtingudes a partir de mostres de pacients que ja han passat la COVID-19 per frenar la infecció. A la vegada, es desenvoluparan propostes de receptors antigènics quimèrics (CAR) específics anti-SARS-CoV-2 a través de la modificació en el laboratori dels limfòcits del pacient perquè siguin capaços de reconèixer i eliminar el virus. També es desenvoluparan propostes per al control de la hiperresposta a través de limfòcits T reguladors naturals o post-manipulació.

El projecte compta amb una inversió de 5 milions d'euros de la companyia CELLNEX. Trobareu més informació del projecte clicant aquí i en el següent vídeo: