Temes de Salut

Les Síndromes de Sensibilització Central més a prop del reconeixement internacional

A Catalunya hi ha més de 250.000 persones diagnosticades amb Síndrome de Sensibilització Central. El reconeixement com a malalties de la Sensibilitat Química Múltiple i l’Electrohipersensibilitat, incloses en la Síndrome de Sensibilització Central (SSC), per part de l’OMS, permetria unificar el diagnòstic i personalitzar el tractament de cada una d’elles. La SSC inclou malalties com la Síndrome de Fatiga Crònica, Fibromiàlgia, Sensibilitat Química Múltiple, Electrohipersensibilitat, cefalea, entre d’altres.

L’any 1989 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va reconèixer i codificar la Fibromiàlgia (FM) i la Síndrome de Fatiga Crònica, i  la comunitat científica va establir els criteris de malaltia incloent-les a la Classificació Internacional de Malalties (ICD). La FM es troba classificada en l’àmbit de la Reumatologia i la SFC en el de la Neurologia.

En els darrers 15 anys han aparegut dues Síndromes de Sensibilització Central més: la Sensibilitat Química Múltiple (SQM) i l’Electrohipersensibilitat (EHS). La seva incidència és creixent i estan molt associades amb les altres dues Síndromes de Sensibilització Central. El SQM i l’EHS encara no han tingut el reconeixement de l’OMS, però sí el d’alguns estats. A Espanya des de 2014 es va codificar la Sensibilitat Química Múltiple com una “al·lèrgia no específica”. L’Electrohipersensibilitat (EHS), en canvi, no disposa de moment ni de reconeixement de l’ OMS ni tampoc d’altres estats.

Des de l’any 2016 el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya disposa d’un Pla d’Actuació Comú anomenat Sensibilització Central. A l’Hospital Clínic de Barcelona es coordina l’atenció de malalties de Sensibilització Central de l’Àrea de Barcelona-Esquerre (AISBE) com a Unitat Hospitalària especialitzada des del novembre de 2017.

El fet de disposar cada cop més de reconeixement com a malalties i  estar codificades a nivell internacional ajuda a poder concretar i homogeneïtzar els diagnòstics, així com a tenir un millor enfocament terapèutic de cada malaltia.