Recerca

Nivells elevats de colesterol intracel·lular promouen l’acumulació de mitocondris defectuosos que s’observa en malalties com l’Alzheimer

Un estudi de l’IDIBAPS-IIBB-CSIC ha identificat un mecanisme que afavoreix l’acumulació de mitocondris defectuosos que s'observa en malalties com l'Alzheimer. Ho publica Molecular Neurodegeneration.

Cristina de Dios, Andrea Reparaz, Verónica Pablo, Xenia Abadín, Marina Jiménez, Vicente Roca-Agujetas, Anna Colell i Ramon Trullàs

Els mitocondris són els orgànuls cel·lulars que en subministren energia i també estan implicats en altres processos, com ara la comunicació, la diferenciació i la mort cel·lular. El seu mal funcionament s’ha relacionat amb diversos trastorns neurodegeneratius, com la malaltia d’Alzheimer. En aquest cas, s’ha considerat que l’acumulació de mitocondris danyats que generen radicals lliures podria ser un símptoma primerenc que contribueix a la progressió de la malaltia.

Les cèl·lules disposen d’un mecanisme específic per eliminar els mitocondris defectuosos, que es denomina mitofàgia. Aquest procés s’ha vist que està afectat en la malaltia d’Alzheimer però no es coneixen del tot les causes de l’alteració.

Un estudi dirigit per Anna Colell, del grup de recerca “Neurobiologia’ de l’IDIBAPS-IIBB-CSIC ha identificat un mecanisme que altera la mitofàgia i afavoreix l’acumulació de mitocondris defectuosos. El treball s’ha publicat a la revista Molecular Neurodegeneration.

Estudis previs havien demostrat que els canvis de nivells de colesterol intracel·lular eren capaços d’accelerar l’acumulació de beta amiloide, implicada en Alzheimer. L’estudi liderat per Colell mostra que també poden tenir un paper clau en l’eliminació defectuosa de mitocondris, ja que l’augment del colesterol incrementa l’estrés oxidatiu mitocondrial promovent l’agregació citosòlica d’optineurina, un receptor clau en la mitofàgia. L’estudi suggereix que la reducció dels nivells de colesterol intracel·lular podria revertir l’acumulació de mitocondris defectuosos que es produeix en malalties com l’Alzheimer.


 
Article de referència
 
Cholesterol alters mitophagy by impairing optineurin recruitment and lysosomal clearance in Alzheimer's disease
Roca-Agujetas V, Barbero-Camps E, de Dios C, Podlesniy P, Abadin X, Morales A, Marí M, Trullàs R, Colell A.. Mol Neurodegener. 2021 Mar 8;16(1):15. doi: 10.1186/s13024-021-00435-6