Temes de Salut

Objectiu 2020: reduir un 90% l'epidèmia de VIH

Malgrat els enormes avenços en el tractament de VIH, l'epidèmia de VIH a nivell mundial segueix sense estar controlada. El nombre de noves infeccions no ha disminuït en l'última dècada. Per aquest motiu, grans institucions internacionals, com ONUSIDA i l'OMS han arribat a un compromís amb els estats per aconseguir controlar l'epidèmia a nivell global per a 2020.

Institucions internacionals, com ONUSIDA i l'OMS, han arribat a un compromís amb els estats per a aquest any 2020. Es van proposar complir el repte 90/90/90, els objectius són els següents: per començar, que el 90% de les persones amb VIH estiguin diagnosticades, d'altra banda, que el 90% de les persones diagnosticades amb VIH rebin tractament antiretroviral. I, finalment, que el 90% de les persones en tractament aconsegueixin la supressió viral.

Actualment, per disminuir la transmissió del virus, els experts recomanen utilitzar el preservatiu junt altres eines. És el que es coneix com a estratègies de prevenció combinada entre les quals es troben: la disminució del consum d'alcohol i altres drogues, la realització de test de VIH i d'altres infeccions de Transmissió Sexual de forma periòdica. En cas d'haver tingut pràctiques sexuals de risc, es recomana prendre el tractament antiretroviral com a prevenció: Profilaxi Post-Exposició (PEP), Profilaxi Pre-Exposició (Prep).

A més dels objectius globals en matèria de prevenció, les organitzacions internacionals van plantejar altres qüestions socials relacionades amb el VIH a les que també s'hauria de prestar atenció, ja que dificulten la prevenció i el tractament d'aquesta malaltia. A nivell social, un dels principals reptes és fer arribar els serveis de prevenció com a mínim a el 90% de les poblacions clau. D'altra banda, reduir les desigualtats de gènere per mitigar l'impacte de VIH en algunes poblacions de dones especialment vulnerables. També aconseguir que les persones amb VIH no rebin cap tipus de discriminació, especialment en entorns de salut, educació i treball.

En resum, reduir les noves transmissions, millorar la detecció i aconseguir un seguiment adequat de les persones que viuen amb el VIH resulta imprescindible per controlar i reduir aquesta epidèmia. Per fer-ho, cal posar èmfasi especialment en la prevenció i diagnòstic precoç , ja que les dades corroboren que la inversió en aquest sentit ha estat insuficient fins al moment. Només així s'aconseguirà complir amb els compromisos internacionals assumits per al 2020. De la mateixa manera, és important mantenir-los i millorar-los durant la següent dècada per poder arribar a complir els de 2030: zero noves infeccions, zero morts relacionades amb la sida i zero discriminacions.

Tens preguntes sobre el VIH, el seu tractament o prevenció? Pots enviar-les a un expert del Clínic.