Temes de Salut

Tofacitinib, nou fàrmac aprovat per al tractament de pacients amb colitis ulcerosa

La colitis ulcerosa és una malaltia crònica inflamatòria que afecta la mucosa del còlon. No té un tractament curatiu, sinó que els pacients han de prendre durant tota la vida un medicament per mantenir controlada la inflamació. A dia d’avui hi ha alguns pacients als quals els fàrmacs disponibles actualment no són suficientment efectius per controlar la malaltia. Per ells, el nou tractament amb tofacitinib podria ser una alternativa.

Fotografia: Francisco Avia

L’any 2017 l’Agència Europea del Medicament va aprovar el tofacitinib per al tractament de la colitis ulcerosa en pacients adults que presentaven una intolerància, resposta inadequada o una pèrdua de resposta al tractament convencional o a un medicament biològic (com l’infliximab, l’adalimumab, el golimumab o el vedolizumab), que també se solen administrar per tractar la colitis ulcerosa.

El mecanisme d’acció del tofacitinib és diferent a la resta de molècules aprovades fins ara: inhibeix una via de la inflamació anomenada JAK (Janus kinase). Inhibir aquesta via d’acció suposa un nou plantejament en el tractament de la colitis ulcerosa.

Aquest tractament té molts avantatges pel que fa a la seva administració: s’administra via oral i això afavoreix l’acceptabilitat i el seguiment del tractament per part dels pacients. A més, té un inici d’acció ràpid, l’efecte del fàrmac dura només unes hores a l’organisme, no té risc que es puguin produir anticossos contra ell i s’utilitza en monoteràpia, és a dir, sense necessitat d’associar-lo a altres fàrmacs.

La dosis que s’utilitza és de 10 mg cada 12 hores durant 8 setmanes. Si hi ha una milloria en els símptomes i es detecta una baixada de la inflamació al fer l’endoscòpia, s’ha de disminuir la dosis i mantenir el tofacitinib com a tractament de manteniment. Si passades aquestes 16 setmanes no s’obté cap benefici amb el fàrmac, s’ha de suspendre el tractament.

El perfil de seguretat del fàrmac és favorable però, tot i això, hi ha diversos riscos que s’han de tenir en compte abans de decidir en quins pacient és adequada l’administració de tofacitinib. D’una banda, el tractament s’associa amb un risc més elevat de presentar infeccions, sobretot per herpes zòster, tot i que sol ser una infecció lleu que es pot tractar amb antivírics orals i no obliga a suspendre el fàrmac. D’altra banda, i tal com es va demostrar en un estudi recent amb la participació de l’Hospital Clínic, s’ha de tenir especial precaució a l’administrar tofacitinib en pacients amb alt risc tromboembòlic. Aquests pacients són aquells que tenen antecedents de trombosis venosa profunda, tromboembolisme pulmonar, càncer, trastorns hereditaris de la coagulació o que prenen d’anticonceptius hormonals combinats. S’ha vist que en aquests casos es produeix un augment del risc d’aparició de malaltia tromboembòlica amb el tractament. En aquest sentit, en pacients amb una edat superior a 65 anys es recomana fer servir tofacitinib només quan no hi hagi cap altra alternativa terapèutica.

Actualment les dades d’utilització en dones embarassades o en període de lactància són molt limitades, per tant, es recomana evitar-lo de moment.  No hi ha cap restricció en homes amb desig reproductiu. De tota manera, mentre es pren tofacitinib, es recomana en tots els casos fer controls analítics tant a l’inici del tractament com de forma periòdica, per detectar qualsevol aparició d’efectes secundaris.  

L'objectiu del tractament dels pacients amb colitis ulcerosa és controlar els símptomes de la malaltia. Una vegada que això s'ha aconseguit, l'objectiu a llarg termini és impedir que es produeixin nous brots de la malaltia, és per això que es requereix un tractament de manteniment. Tot i que ja existeixen diversos fàrmacs disponibles que poden complir aquest objectiu, encara hi ha un grup de pacients on no és possible controlar l’activitat de la malaltia. Per a aquestes persones, el nou tractament amb tofacitinib podria suposar una solució efectiva.

Autora: Dra. Agnès Fernández, gastroenteròloga, Institut Clínic de Malalties Metabòliques i Digestives