Vull ser atès a l’Hospital Clínic

Tot el que cal saber si es vol ser atès a l'Hospital Clínic.

El Clínic és un hospital comunitari per a la zona d'influència, Barcelona Esquerra, amb una població de 540.000 habitants i, alhora, és un hospital terciari i d'alta complexitat que desenvolupa línies d'activitat per als pacients de Catalunya, principalment de les àrees del Vallès Oriental i Osona i, en determinats procediments concrets per a pacients d'altres comunitats a Espanya. 

S'hi pot accedir per diferents vies: 

  • Per a una atenció urgent: podeu acudir als serveis d'urgències les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, en alguna de les seus de l'Hospital

  • Seu Villarroel: urgències generals i de gran complexitat. 

  • Seu Plató: urgències generals. 

  • Seu Maternitat: urgències obstètriques, ginecològiques i oftalmològiques. 

  • Per a una atenció programada: es rep, via correu electrònic o carta i es podrà consultar al Meu Clínic, la informació sobre la cita. 

  • Pacients de l'àrea de referència: mitjançant una derivació del metge de família o especialista. 

  • Pacients fora de l'àrea de referència: el metge haurà d'enviar una petició de visita. Si la petició no és acceptada, s'enviarà resposta al metge de referència, si és acceptada s'envia avís de citació al pacient. 

  • Pacients d'altres comunitats autònomes: el Sistema d'Informació del Fons de Cohesió és un sistema d'informació que recull la sol·licitud d'un pacient que per patologia no pot ser atès a la comunitat autònoma per manca de mitjans. 

  • Per a més informació, el Reial decret 1207/2006 de 20 d’octubre a l’apartat 4.3 regula l’assistència sanitària a persones residents derivades entre comunitats autònomes. 

  • Pacients estrangers: si el país pertany a la Unió Europea, mitjançant una derivació del metge de família. Si no, caldrà seguir els convenis internacionals vigents.