Vull un justificant

Com obtenir un justificant de la visita, prova o altre tipus d'assistència.

Com obtenir el justificant de visita 

En finalitzar la visita es pot obtenir el justificant de la visita al gestor de cues. En cas de disposar de correu electrònic, quan finalitza la visita aquest s'envia automàticament a l'adreça de correu del registre de l'hospital. El pacient pot sol·licitar el justificant de l'acte clínic en el moment d'aquest, o posteriorment en cas necessari.

Com obtenir el justificant de visita per a un acompanyant 

En finalitzar la visita es pot obtenir el justificant de la visita per a un acompanyant als punts d'atenció administrativa del servei on es va fer l'atenció. El justificant de l'acompanyant serà emès únicament en el moment de l'acte clínic, i mai en dies posteriors.

Com obtenir un Justificant de visita, prova o altre tipus d'assistència 

Es pot sol·licitar un Justificant de la visita, prova o altre tipus d'assistència de la manera següent:  

Presencialment, en els punts d'atenció administrativa dels diferents serveis.

  • Per correu electrònic: ofiregis@clinic.cat  
  • Per telèfon:  93 227 54 00 Extensió 2523, de dilluns a divendres, de 8 a 15:30 h.  
  • Seu Plató: Sol·licitud presencial al taulell del servei de 8:00 a 15:30 h oa la Consergeria de 8:00 a 22:00 h, i per correu electrònic a CITA@clinic.cat. Telèfon 93 306 99 18 / 93 306 99 29 de 8.00 a 15.00 h
  • Seu Maternitat i seu Villarroel: Sol·licitud presencial al taulell del servei en horari d'atenció o per correu electrònic al contacte del servei mèdic (consta a la notificació que rep el pacient).

Procediment

Si el sol·licitant és el titular de la història clínica, juntament amb la sol·licitud cal adjuntar una còpia del vostre document d'identitat (DNI, passaport o NIE). A la sol·licitud s'haurà d'indicar el període de temps que cal justificar. 

Si el sol·licitant és una persona autoritzada pel titular, juntament amb la sol·licitud ha d'adjuntar el document d'identitat, el document d'identitat del titular i una autorització signada pel titular. A la sol·licitud s'haurà d'indicar el període de temps que cal justificar.