Títol

Artificial intelligence in Colonoscopy for canCEr PrevenTion (ACCEPT) -a Randomized Health Service Implementation Project-

Objectiu

L'eliminació dels adenomes durant la colonització redueix la incidència i mortalitat del càncer de colorectal. Recentment hem desenvolupat sistemes d'intel·ligència artificial (AI) que pretenen optimitzar la qualitat de la colonoscòpia augmentant la taxa de detecció d'adenoma (ADR). Les anàlisis d'assajos aleatoris en centres dedicats suggereixen que l'ús de IA en la colonoscòpia augmenta l'ADR del 20% al 30. Aquests assajos, però, es van matricular principalment pacients amb símptomes clínics. Per tant, la qüestió clau no resolta és si l'augment registrat en la detecció d'adenoma és reproduïble en els programes de detecció de càncer basats en la població.

El projecte ACCEPT té com a objectiu abordar aquesta important bretxa de coneixement. L'acceptació és un projecte internacional d'aplicació de serveis sanitaris aleatoris basats en la població. El projecte s'inclourà en els programes nacionals de detecció de càncer participants. S'inclourà un mínim de 9.252 participants que experimentin la colonització a Noruega, Polònia i Espanya. S'assignarà als participants a sotmetre's a la colonoscòpia amb o sense l'ús de la IA per a la detecció de polip basant-se en l'aleatorització de clústers. Els cúmuls es defineixen per dies de colonoscòpia. Utilitzem les bases de dades dels programes de detecció i registres de població per identificar participants, obtenir dades sobre el rendiment i els punts finals durant el seguiment. Els punts finals principals són les taxes de detecció d'adenomas i adenomas avançats.