Títol

Avaluació de la campanya #VocesDelChagas

Objectiu

La campanya #VocesDelChagas sorgeix de la voluntat manifesta de participació de persones afectades, investigadors i diverses entitats a superar barreres d'accés a través de la cocreación de materials per a la comunicació, la desestigmatización i la sensibilització en Chagas. Per a la seva creació, el Barcelona CaixaResearch Living Lab va reunir representants de l'Associació d'Amics de les Persones amb la Malaltia de Chagas (ASAPECHA), protagonistes del projecte “Pansa la veu!” i de la Federació d'Entitats Llatinoamericanes de Catalunya (FEDELATINA), la Casa dona Gent, i les comunitats boliviana, argentina, brasilera, paraguaiana, colombiana, salvadorenca, hondurenya i nicaragüenca a Barcelona. També es va sumar al procés l'equip de la Unitat de Salut Internacional Drassanes (Vall d’Hebron-PROSICS).

El present estudi pretén avaluar la campanya #VocesDelChagas des de la perspectiva de col·lectius en risc, associacions de persones afectades pel Chagas i el grup de Societat Civil que va participar en el seu procés de cocreación per a potenciar la comunicació, la sensibilització i la desestigmatización en Chagas en l'espai social transnacional.