Títol

Estudi multimodal dels determinants del destí tissular i la recuperació funcional en l'infart cerebral maligne

Objectiu

En aquest estudi combinarem la informació clínica i de neuroimatge amb el mesurament de biomarcadors circulants que reflecteixen processos patològics claus en el ictus i estudis d'expressió gènica en sang que informen sobre el canvi en l'expressió de gens relacionats amb la lesió cerebral. L'objectiu és determinar factors claus en el destí tissular i la recuperació dels pacients amb les formes més greus de ictus isquèmic.