Títol

Protocol per a la Implementació de Marcadors de Garbellat per a la detecció de la Malaltia d'Alzheimer (PRISMA)

Objectiu

El diagnòstic precoç de la malaltia d'Alzheimer mitjançant la utilització de biomarcadores podria facilitar la instauració i monitoratge d'intervencions terapèutiques primerenques amb potencial capacitat per a modificar significativament el curs de la malaltia.

L'estudi planteja una recollida estandarditzada de dades clíniques i realització de marcadors de deterioració cognitiva en sang per a subjectes que consulten per deterioració cognitiva.