Títol

La fatiga en l'espondiloartritis axial: estudi de prevalença en la nostra àrea geogràfica

Objectiu

La espondiloartritis axial (axSpA) és una malaltia inflamatòria reumàtica crònica que afecta l'esquelet axial, es caracteritza per la inflamació de diferents articulacions i causa un dolor intens, rigidesa i fatiga. Afecta, principalment, a la columna vertebral i a les articulacions sacroilíaques.

L'estudi pretén investigar les característiques de la fatiga en pacients amb espondiloartritis axial de la nostra àrea geogràfica i en comparació amb la mateixa comorbiditat en pacients amb artritis reumatoide. Es tracta d'un estudi col·laboratiu multicèntric amb el grup Espocat.