Títol

P4COPD: Predicció, prevenció, gestió personalitzada i de precisió de la MPOC en adults joves

Objectiu

Antecedents: La malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) és un problema de salut important per la seva alta prevalença (10% en adults), l'augment de la incidència (a causa de l'envelliment de la població), la morbiditat i mortalitat associades (actualment tercera causa mundial de mort), a més del cost econòmic i social que comporta.

Recentment hem demostrat que la MPOC no només és una malaltia relacionada amb el tabaquisme que es dona en la gent gran (el paradigma tradicional), sinó el resultat final d'interaccions dinàmiques i acumulatives entre gens i medi que comencen a principis de la vida. Això obre noves oportunitats per a la predicció, prevenció, i la gestió personalitzada i precisa (P4) de la MPOC en adults joves. Objectius:

(1) investigar els determinants genòmics i ambientals / d'estil de vida de la MPOC en adults joves (20-50 anys); (2) contrastar-los amb els determinats en nens, adolescents i persones grans; i (3) explorar la viabilitat i el cost d'implementar en la pràctica clínica una estratègia P4 per a la MPOC en adults joves. Mètodes: Ampliar i actualitzar cohorts ja existents (EarlyCOPD, INMA, Levante, UGR) de persones joves (20-50 anys) en els quals: (1) s’analitzarà la informació demogràfica, epidemiològica, clínica i fisiològica; (2) mesurar marcadors genètics, epigenètics i proteòmics; (3) utilitzar mètodes analítics informàtics avançats per identificar endotips, biomarcadors i dianes terapèutiques potencials associats a la presència de MPOC. Aquests resultats en individus joves: (4) es contrastaran amb la població general (Pilar 1 IMPaCT, CADSET, HELIX, Episcan II) i les cohorts de MPOC en pacients grans (Bode, Biomepoc, Chain, ECLIPSE). A més, (5) s’explorarà com implementar aquest enfocament de la medicina P4 a la pràctica clínica mitjançant el desenvolupament d'una calculadora individual de risc de MPOC, es dissenyaran i provaran activitats educatives i (6) s’estimaran les seves possibles implicacions en els costos sanitaris.