Informació general:

La informació que inclou aquesta pàgina web s’ha de fer servir per obtenir informació general sobre els riscos per a la salut i informació general sobre la consulta prèvia al viatge.

Aquesta informació no substitueix en cap cas una consulta mèdica. Els viatgers han de concertar una cita amb el professional de la salut idealment de quatre a sis setmanes abans del viatge. En aquesta consulta mèdica, s’avaluaran individualment els riscos per a la salut, tenint en compte la destinació, la durada i el tipus de viatge, l’edat, els antecedents mèdics personals i les medicacions que es prenen.

Hi ha alguns riscos que són rellevants per als viatgers independentment de la destinació: per exemple, els accidents de trànsit i altres accidents, les malalties transmeses per insectes o paparres, les malalties transmeses per aliments i aigua contaminats, les infeccions de transmissió sexual o els problemes de salut relacionats amb la calor i el fred.

Tots els viatgers s’han d’assegurar de tenir una assegurança de salut de viatge adequada.

Vacunes:

Els viatgers han d’estar al dia de la vacunació corresponent al calendari vacunal, sigui infantil o d’adults. Aquestes vacunes inclouen, per exemple, la vacuna contra el xarampió, les galteres i la rubèola (triple vírica), i la vacuna contra la diftèria, el tètanus i la poliomielitis.

Alguns viatgers, sigui per qüestió d’edat, feina, estil de vida o malalties de base, poden córrer un risc més elevat d’una malaltia infecciosa, per la qual cosa han d’estar al dia de vacunes recomanades addicionals.

Vacunes requerides

No hi ha risc de febre groga. Seguint les regulacions sanitàries internacionals, no es requereixen certificats de vacunació per l'accés al país.

Vacunes recomanades

Les vacunes d’aquesta secció es recomanen a alguns viatgers que visiten el país; han de ser avaluades a la consulta personalitzada per al viatger.

  • Tètanus-Diftèria

Malària:

No hi ha risc de transmissió de malària al país. No es recomana tractament preventiu per a la malària.

Altres Riscos:

Encefalitis centreeuropea

S’han donat casos d’encefalitis centreeuropea: és una infecció viral transmesa per la mossegada d’una paparra infectada. Els viatgers estan en risc d’exposició durant les activitats en àrees amb vegetació (jardins, parcs, boscos, prats i clarianes). Les paparres són més actives al principi de la primavera i al final de la tardor.

Prevenció:

No es recomana la vacuna de l’encefalitis centreeuropea per a viatgers. Tots els viatgers han d’evitar les picades de paparra durant les activitats a la natura. Es recomana que els viatgers es mirin la pell regularment i, en cas de trobar una paparra, la retirin al més aviat possible amb la tècnica recomanada.