El Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular de l’Hospital Clínic és un servei amb ànim d’investigació des dels seus orígens. 

En la cirurgia endovascular aòrtica ha estat pioner com a primer centre de l’Estat en implantar una endopròtesi per a tractar aneurismes d’aorta al 1997. També ha enfocat en estudis poblacionals sobre el resultat de la cirurgia endovascular i els beneficis de la centralització, demostrant la reducció de mortalitat i temps d’hospitalització. 

També ha analitzat i ha estat pioner en avaluar noves tècniques endovasculars tant en la vessant clínica com in-vitro (tècniques de stents paral·lels viscerals o hipogàstrics), així com noves aplicacions i nous dispositius endovasculars. A més, els professionals del Servei estan liderant diverses línies d’investigació sobre l’anàlisi i evolució de l’anatomia aòrtica en 3 dimensions després del tractament endovascular, la utilitat de nous dispositius d’anàlisi postoperatòria, y estudis de dinàmica de fluids i físics comparatius en endopròtesi amb fenestres viscerals. Aquesta activitat ha permès liderar la creació de les guies de practica clínica de la patologia de l’aorta toràcica descendent de la Societat Europea de Cirurgia Vascular.

En el camp dels accessos vasculars, on el Servei és centre de referència Nacional i Internacional, s’ha centrat en estudis de mapeig pre i intraoperatori, tractament de complicacions específiques (com els aneurismes arterials), estudis d’utilitat de exercicis postoperatoris en la maduració (realitzant estudis randomitzats i assentant les bases de les recomanacions de les guies actuals), i ha estat pioner en l’anàlisi de nous dispositius, accessos percutanis i pròtesis vasculars. La implicació dels professionals en aquest camp ha portat a col·laborar en la redacció de les guies de pràctica clínica sobre accessos vasculars, tant Nacionals com Europees.

El Servei ha iniciat línies d’investigació en la cirurgia carotídia, essent per exemple l’únic centre fora dels Estats Units que participa al CREST-II trial, un dels majors estudis multicèntrics que analitzen el benefici del tractament quirúrgic o endovascular d’estenosis carotídies assimptomàtiques.
 

Notícies relacionades amb el Servei