El Servei Angiologia i Cirurgia Vascular participa en les Unitats següents:

També participa en la Secció Malalties Vasculars Cerebrals i en el Grup de Treball del Peu Diabètic.

L’activitat assistencial es desenvolupa tant a la Seu Villarroel com a la Seu Plató.

A la Seu Villarroel es realitza fonamentalment l’activitat assistencial hospitalària en general relacionada amb les malalties arterials (patologia aneurismàtica de l’aorta, patologia vascular cerebral, malaltia arterial oclusiva d’extremitats inferiors...) així com les Consultes Externes dedicades a aquestes patologies. També es on es realitza tota la activitat quirúrgica del Servei, tant convencional com de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA).

A la Seu Plató es realitza principalment activitat ambulatòria centrada sobretot en el diagnòstic no invasiu de les malalties circulatòries (Laboratori de Diagnòstic Vascular), el maneig de les Cures Vasculars Complexes i l’atenció a Consultes Externes, tant de patologies arterials com tota l’activitat relacionada amb les malalties venoses

Notícies relacionades amb el Servei