Docència i formació - Servei de Cirurgia Cardiovascular

El Servei de Cirurgia Cardiovascular lidera diverses accions de docència per a estudiants i professionals.

Grau i postgrau

Els professionals del Servei imparteixen classes als graus de Medicina, Infermeria i Enginyeria Biomèdica de la Universitat de Barcelona. Els estudiants, a més de rebre les classes teòriques, també realitzen pràctiques al Servei.

Formació MIR

El Servei també forma metges MIR en l'especialitat de:

Màsters

Diversos professionals del Servei imparteixen classes en diversos màsters de la Universitat de Barcelona:

  • Màster de Competències Mèdiques Avançades (Tractaments endoluminals vascular i cardíaca, Arrítmies, Imatge Cardíaca i Cures cardiològiques Agudes)

  • Màster Universitari en Cures postoperatòries Cardiovasculars

  • Màsters en Cirurgia Cardiovascular Avançada

Els cirurgians també imparteixen classes als cursos de formació de residents de l'European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS).

El Servei té un Programa Internacional de Perfeccionament en Tècniques Endovasculars i participa en la Direcció i organització del SITE Symposium des de fa més de 20 anys.

A nivell de l'especialitat de perfusió, el Servei de Cirurgia Cardiovascular té un Màster en perfusió a la Universitat de Barcelona i organitza una Jornada Anual sobre Actualitzacions en Perfusió basada en l'Evidència.

Els professionals d'infermeria també organitzen un Màster de Cures d'Infermeria Cardiovascular i cursos de formació contínua de referència. Recentment, s'ha iniciat un programa de formació subespecialitzat en Insuficiència cardíaca, Risc Cardiovascular i Fibril·lació Auricular per a infermeria.

Formació continuada

El Servei de Cirurgia Cardiovascular també organitza cursos de formació i actualització en medicina cardiovascular en col·laboració amb els professionals d'atenció primària.

Alguns cursos en què participen els professionals del Servei són els següents:

  • Navigating the Maze: techniques and outcomes in Atrial Fibrillation Surgery

  • Site Symposium: Simposi Internacional sobre Teràpia Endovascular que se celebra cada dos anys. S'intercala amb el SITE Update, que se centra en innovació aplicada a les tècniques endovasculars.