Recerca

La recerca del Servei de Cirurgia Cardiovascular es vehicula a través de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS), a l'àrea de Biopatologia i bioenginyeria respiratòria, cardiovascular i renal. Els professionals del servei formen part del grup:

Les línies de recerca principals del Servei són les següents:

 • Malalties genètiques cardiovasculars

 • Fibril·lació Auricular

 • Taquicàrdia Ventricular

 • Remodelació cardíaca en l'atleta i prevenció de la mort sobtada cardíaca relacionada amb l'esport

 • Biologia molecular i de la cèl·lula vascular dels aneurismes toràcics genètics: la síndrome de Marfan

 • Teràpia de cèl·lules mare en models experimentals i en contextos clínics

 • Models experimentals de la hiperplàsia neointimal, l'endotelialització, la inflamació vascular i trombosi

 • Influència dels factors hormonals, el sexe i l'envelliment en la cardiopatia isquèmica

 • Estudis experimentals i clínics per avaluar el rendiment dels nous dispositius i estratègies per tractar malalties del cor

 • Nous tractaments farmacològics i invasius per a la hipertensió pulmonar

El Servei de Cirurgia Cardiovascular també participa en diversos estudis clínics:

 • Estudis pre i postclínics sobre nous dispositius per a malalties de l'aorta

 • Estudis pre i postclínics sobre nous dispositius per a malalties arterials perifèriques

 • Estudis clínics multicèntrics en malaltia carotídia