Recerca - Servei de Cirurgia Cardiovascular

La recerca del Servei de Cirurgia Cardiovascular es vehicula a través de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS) i de la Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica (FCRB), a l'àrea de Biopatologia i bioenginyeria respiratòria, cardiovascular i renal. Els professionals del servei formen part del grup:

Les línies de recerca principals del Servei són les següents:

  • Fibril·lació Auricular

  • Nous tractaments per a la hipertensió pulmonar
  • Estudis pre i postclínics sobre nous dispositius per a malalties de l'aorta
  • Estudis pre i postclínics sobre nous dispositius per a malalties arterials perifèriques
  • Estudis clínics multicèntrics en malaltia carotídia

El Servei de Cirurgia Cardiovascular també participa en diversos estudis clínics:

  • Estudis pre i postclínics sobre nous dispositius per a malalties de l'aorta

  • Estudis pre i postclínics sobre nous dispositius per a malalties arterials perifèriques

  • Estudis clínics multicèntrics en malaltia carotídia

Recerca clínica

Descobreix els projectes i assajos clínics actius d'aquest servei.
Anar al llistat