Organització - Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital Clínic vol ser un Servei d’excel.lència en la seva especialitat en tots els camps: assistència, docència, recerca i innovació i gestió clínica. 

L'objectiu principal del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia és proporcionar als pacients amb malalties de l'aparell locomotor una atenció mèdica eficient i de màxima qualitat, basada en l'evidència científica disponible. 

Els pacients provenen, sobretot, de l'Àrea Integral de Salut de Barcelona Esquerra (AISBE), però també és centre de referència per a patologia d'alta complexitat de l'anomenada Àrea C-17 (Hospitals de Mollet, Granollers, Sant Celoni i Vic) i d'altres centres de Catalunya. Els pacients accedeixen al Servei des de l’àrea d’Urgències, des de Consultes Externes i des de les consultes d’Atenció Primària Especialitzada, on s’atenen els pacients derivats des dels 17 ambulatoris de l’àrea d’influència. També arriben pacients amb patologia d’alta complexitat mitjançant consulta directa des d’altres centres hospitalaris. 

Al Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia es realitzen 24.000 visites cada any i tot tipus d’intervencions quirúrgiques de l’especialitat. El Servei disposa de 50 llits d’hospitalització i realitza 3.200 intervencions quirúrgiques cada any. 

El Servei de COT, format per 46 especialistes i 15 residents, s’organitza en quatre Seccions i dos grups de treball:

  • Secció de Traumatologia
  • Secció de Genoll
  • Secció de Maluc
  • Secció d’Extremitat Superior - Artroscòpia
  • Grup de treball de Peu i Turmell
  • Grup de treball de Raquis i Tumors
     

Notícies relacionades amb el Servei