Organització - Servei de Medicina Maternofetal

El Servei de Medicina Maternofetal està estructurat en quatre gran àrees físiques i tres àrees funcionals.

Àrees físiques

Les àrees físiques, definides així per la seva similitud estructural i de funcions, són:

 • Bloc de sala de parts, quiròfan, urgències i Unitat de Cures Obstètriques Intermèdies (UCOI; 5 llits). Es disposa de 7 sales de parts i 2 quiròfans.

 • Consulta externa de medicina fetal i obstetrícia

 • Àrea de medicina fetal

 • Dues sales d'hospitalització amb 30 llits (24 habitacions individuals i un espai familiar) (àrees transversals a tot el Servei)

Àrees funcionals

Les àrees funcionals agrupen processos assistencials i tenen les atribucions següents:

 • Secció de Medicina materna:
  • Obstetrícia General
   • Control de la gestació normal

   • Part de baix i alt risc

   • Patologia de primer trimestre

  • Patologia materna i obstètrica
   • Patologia materna mèdica o quirúrgica

   • Patologia obstètrica primer, segon i tercer trimestre

 • Secció de Medicina fetal:
  • Medicina Fetal
   • Patologia fetal malformativa i funcional

   • Teràpia i cirurgia fetal

   • Cribatge ecogràfic

Dins de les àrees funcionals hi ha àmbits d’actuació específics que s’ocupen de grups de malalties concretes de més pes en l’especialitat pel volum de pacients o per la complexitat de la malaltia. Els àmbits clínics específics són responsables directes de l’assistència de tots els processos clínics que queden definits en el seu àmbit, del seguiment i decisions del casos, de l’establiment de les guies clíniques i de la docència i recerca que es realitza. Aquestes unitats a la vegada estan participades per altres especialitats mèdiques, tant de l’Hospital Clínic de Barcelona com de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Activitat assistencial de Medicina Fetal 

 • Diagnòstic prenatal i consell genètic

 • Patologia quirúrgica

 • Cardiologia

 • Neurologia

 • Nefrourologia

 • Hematologia

 • Gestació múltiple

 • Creixement fetal

Activitat assistencial de Medicina Materna

 • Infeccions Perinatals

 • Diabetis i embaràs

 • Prematuritat

 • Psiquiàtria Perinatal

 • Patologia de primer trimestre

 • Malalties automimunes i gestació

 • Hipertensió i risc de preeclàmpsia

Des del 2012 els Serveis de Medicina Maternofetal i Neonatologia estan funcionalment integrats amb els Serveis d'Obstetrícia i de Neonatologia de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, en el Centre de Medicina Materna, Fetal i Neonatal de Barcelona (BCNatal). El centre compta amb dues seus amb estructures verticals corresponents a serveis i seccions, però amb una coordinació transversal única de tota l’activitat, amb àrees operatives transversals.

Notícies relacionades amb el Servei