Recerca - Servei de Medicina Maternofetal

L'objectiu estratègic de l’activitat de recerca que lidera el Servei de Medicina Maternofetal és buscar solucions per a les malalties d'origen prenatal mitjançant la identificació dels mecanismes involucrats en la reprogramació fetal cerebral i cardíaca. També se centra en consolidar les línies existents de treball en diferents àmbits com les infeccions perinatals, VIH i infecció neonatal, teràpia i cirurgia fetal, estratègies de cribratge i predicció de malalties fetals i maternals en grans poblacions, preeclàmpsia i prematuritat.

La recerca es duu a terme a l'Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS), en l'àrea de Fetge, sistema digestiu i metabolisme al següent grup:

També vehicula les seves activitats de recerca al CIBER de Malalties Rares.

El Servei de Medicina Maternofetal és el segon centre mundial en producció de recerca en medicina perinatal. Des del 2010 ha publicat més de 350 estudis en revistes indexades, té 22 projectes actius finançats de manera competitiva i el grup de recerca té un pressupost anual d'1,8 milions d’euros.

Les línies de recerca definides són:

  • Neurodesenvolupament fetal

  • Prematuritat

  • Programació cardiovascular fetal

  • Teràpia i cirurgia fetal

  • Malaltia placentària

  • Ambient i complicacions de l'embaràs

Hi ha programes de fellowship en investigació en medicina maternofetal i en qualitat en medicina fetal (2 anys de durada).

Recerca clínica

Descobreix els projectes i assajos clínics actius d'aquest servei.
Anar al llistat

Notícies relacionades amb el Servei