Recerca

El Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'Hospital Clínic vehicula la recerca mitjançant l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS), a l'àrea d'Oncologia i hematologia. I en concret, al grup de

La recerca del Servei d'Oncologia Radioteràpica té com a objectiu millorar la resposta al tractament oncològic, així com disminuir-ne els efectes secundaris, mitjançant la 

personalització del tractament de radioteràpia en base a tecnologia diagnòstica i terapèutica d'avantguarda. 

Les principals línies de recerca del Servei són:

 • La identificació de noves estratègies terapèutiques mitjançant el diagnòstic molecular personalitzat.

 • La optimització del tractament de radioteràpia mitjançant models biològics de toxicitat.

L'activitat de recerca es desenvolupa en els àmbits següents:

Recerca clínica

 • SBRT en càncer de pulmó i oligometàstasi.

 • Hipofraccionamient extrem en tumors de mama i pròstata.

 • Radioteràpia intraoperatòria.

 • Participació en assajos clínics internacionals. El Servei disposa d'una Unitat d'Assajos Clínics compartida amb els serveis d'Hematologia i Oncologia Mèdica.

Recerca translacional

 • Radiogenòmica en càncer de mama.

Recerca en física mèdica

 • Millora dels models matemàtics utilitzats en el càlcul dels tractaments de radioteràpia d’alta complexitat.

 • Verificació in vivo de tractaments de braquiteràpia ginecològica i radioteràpia intraoperatòria.

Altres línies de recerca en Oncologia Radioteràpica són les següents:

 • SBRT en tumors pulmonars
 • SBRT oligometàstasi
 • Hipofraccionamient extrem en tumors de pròstata

L'activitat de recerca del Servei també es desenvolupa en múltiples estudis de recerca d'àmbit nacional i internacional:

 • Embrace
 • Combinació de VMAT i noves molècules en cap i coll i en pulmó
 • SBRT en tumors pulmonars
 • SBRT oligometástasis
 • Hipofraccionamient extrem en tumors de pròstata