Organització

El Servei d'Oncologia Radioteràpica està organitzat en diferents àrees especialitzades per oferir un servei més personalitzat.

El Servei participa en les Unitats següents:

L'equip de professionals compta amb vuit metges, dues infermeres de pràctica avançada, un resident per any MIR (quatre anys de residència en total) i un resident per any FIR (tres anys de residència en total) que es distribueixen en diferents equips segons la malaltia:

 • Càncer de mama
 • Càncer ginecològic
 • Càncer gastrointestinal, Melanoma, Càncer de pell no melanoma
 • Càncer pulmó
 • Càncer genitourinari
 • Càncer de cap i coll, Sistema nerviós central i Trasplantament hematopoètic

El Servei participa als Comitès multidisciplinaris següents:

 • Comitè de Càncer Colorectal i esofagogàstric
 • Comitè de tumors d'ORL
 • Comitè de tumors de tiroide
 • Comitè de tumors de base de crani
 • Comitè de Càncer Pulmó
 • Comitè de Càncer Pàncrees
 • Comitè Càncer sistema nerviós central (SNC)
 • Comitè Melanoma
 • Comitè de càncer de pell no melanoma
 • Comitè de Limfomes