La Unitat funcional de Tumors de Cap i Coll (UFTCC) té com a objectiu principal donar una assistència mèdica d’excel·lència als pacients diagnosticats de tumors que afecten el llavi, la cavitat oral, la faringe, la laringe, la cavitat nasal, els sins paranasals i les glàndules salivals. Tracta els pacients de l’àrea de referència de l’hospital Clínic Barcelona i dóna suport en els processos de complexitat als Hospitals de l’àrea C-17, Vic, Mollet, Granollers i Sant Celoni.

Cada any es visiten uns 250 nous casos de pacients amb tumors de cap i coll, la majoria d’ells malignes. Els pacients amb TCC tenen un diagnòstic complexe i requereixen tractaments que en molts casos poden ser mutilants. La parla, la deglució i la respiració es poden veure afectades, repercutint directament en la qualitat de vida del pacient. Per això és necessària una visió integral i transversal d’aquesta patologia que vagi des del diagnòstic precoç, fins a la rehabilitació funcional. L’objectiu principal de la unitat és que el pacient rebi el tractament més efectiu i avançat disponible i que alhora sigui capaç de generar-li el menor impacte funcional. 

La Unitat està formada per un  equip multidisciplinar amb més de 30 professionals altament especialitats i disposa de tots els avenços tecnològics i mèdics en el camp de la oncologia de capi coll. La Unitat és referent nacional i internacional en cirurgia mínimament invasiva, robòtica, tècniques reconstructores complexes, així com en protocols d’orgapreservació amb quimioradioteràpia, assaigs clínics i en rehabilitació funcional.

Equip de la Unitat

La Unitat la forma un equip multidisciplinari que promou l'atenció integrada dels pacients amb tumors de cap i coll. Aquest equip treballa conjuntament a nivell assistencial, en docència i en recerca clínica i traslacional. Combina el diagnòstic i les teràpies d’última generació amb el desenvolupament de diferents projectes de recerca per facilitar el diagnòstic precoç, minimitzar les seqüeles quirúrgiques i avaluar nous tractaments a partir assajos clínics.

Instituts implicats

Serveis implicats

Notícies relacionades amb la Unitat