La Unitat de Tumors Toràcics esta formada per un equip de professionals compromesos amb l’atenció dels pacients amb Càncer de Pulmó i d’altres Tumors Toràcics. L’objectiu és aconseguir una pràctica clínica d’excel·lència i garantir la millor qualitat assistencial dels pacients. 

La Unitat inclou sis eixos transversals centrats en el diagnòstic, tractament, recerca clínica, recerca translacional i docència en Càncer de Pulmó i d’altres Tumors Toràcics. 

La trentena de components de la Unitat s’estructuren en quinze cores troncals, definits per tres grups de treball principals: l’operatiu, el de suport i el de recerca. El Grup Operatiu està constituït per tots el membres i serveis que participen diàriament en el diagnòstic i presa de decisions terapèutiques i constitueixen el Comitè de Tumors Toràcics. Els grups de suport i de recerca inclouen d’altres facultatius assistencials associats a la patologia, així com grups de recerca bàsica i translacional vinculats a la Universitat de Barcelona i a l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS.) 

Equip de la Unitat

La Unitat de Tumors Toràcics pretén ser una organització proactiva, exemple de model de treball col·laboratiu multidisciplinari, àgil i innovadora, que pugui donar resposta als reptes assistencials i de recerca que es plantegen, amb una millora contínua en els processos i un model de gestió eficient. 

Noemí Reguart Cap de la Unitat Oncòloga

Instituts implicats

Serveis implicats

Notícies relacionades amb la Unitat