Recerca - Unitat de Tumors toràcics

L’activitat de recerca de la Unitat de Tumors toràcics de l’Hospital Clínic de Barcelona està centrada en diverses accions en recerca clínica (assajos clínic) i en recerca bàsica i translacional.

Recerca Clínica (Assaigs Clínics)

La Unitat de Tumors Toràcics desenvolupa una nombrosa recerca clínica amb dos objectius: contribuir a millorar el tractament del càncer de pulmó i oferir als pacients les millors alternatives terapèutiques amb tractaments dirigits, immunoteràpia o radioteràpia. En aquest marc, sempre es garanteix l’interès científic dels assajos clínics i complir amb els requisits establerts per la legislació vigent i amb les normes de la bona pràctica clínica.

Principals línies de recerca clínica: 

 • Incorporació d’assajos clínics amb noves teràpies dirigides, immunoteràpia i radioteràpia en el tractament del Càncer de pulmó.
 • Interacció continua entre la grups de genètica molecular i la clínica, per a la ràpida incorporació de nous biomarcadors i tractaments dirigits en l’àmbit assistencial.
 • Participació en fòrums de consens i de decisió d’estratègies de tractaments, mitjançant la col·laboració en grups cooperatius nacionals i internacionals.
 • Desenvolupament d’un programa de cribratge en Càncer de pulmó en l’àmbit de l’AISBE (Àrea Integral de Salut de Barcelona Esquerra) i lideratge nacional en el projecte de la IASLC de Lung Ambition Alliance.

Recerca Bàsica i Translacional

 La recerca bàsica de la Unitat es desenvolupa principalment en el grup següent de l'IDIBAPS.

I en els dos grups de la UB.

 • Unitat d'Anatomia i Embriologia Humana, Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques, Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona (UB).
 • Unitat de Biofísica, Departament de Biomedicina, Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona (UB).

 Principals línies de recerca bàsica i translacional:

 • Diagnòstic precoç amb cans
 • Medicina de precisió i desenvolupament de plataformes genòmiques per la identificació de biomarcadors moleculars.
 • Desenvolupament de la biòpsia líquida molecular aplicada a la clínica.
 • Caracterització molecular i immunològica del càncer de pulmó relacionat amb el radó i d’altres carcinògens.
 • Impacte de la interacció genòmica i ambiental en la evolució dels pacients amb càncer de pulmó.
 • Optimització dels dispositius assistencials diagnòstics per a l’estudi de biomarcadors moleculars en teixit.
 • Avaluació del paper de l’estroma i els fibroblasts en el càncer de pulmó.
 • Avaluació dels exosomes i cèl·lules mare embrionàries  en càncer de pulmó. 

La Unitat de Tumors Toràcics té en curs nombrosos projectes de recerca obtinguts en convocatòries de beques competitives i continua treballant de forma ferma per aconseguir més finançament que permeti mantenir la qualitat en recerca.