Organització - Servei de Reumatologia

El Servei de Reumatologia s'organitza en tres àmbits d'activitat que cobreixen de forma àmplia les principals malalties reumàtiques, amb especial èmfasi en malalties complexes.

  • Artritis. Atén pacients amb artritis d'inici, artritis reumatoide i espondiloartropaties o altres malalties inflamatòries articulars.

  • Patologia metabòlica òssia. Assisteix pacients amb osteoporosi, malaltia òssia de Paget i altres malalties òssies com l'osteomalàcia o l'osteogènesi imperfecta. Al costat del Servei de Radiodiagnòstic atén el pacient amb dolor associat a fractura vertebral per osteoporosi.

  • Dolor crònic no oncològic. Té un programa multidisciplinari per a l'avaluació i tractament de la fibromiàlgia.

Alhora, com a hospital de referència de l'Esquerra de l'Eixample, el Servei tracta els pacients amb malaltia reumàtica derivats dels diversos centres d'atenció primària. També compta amb un servei d'hospitalització, per a aquells pacients que requereixen ingrés, i amb hospital de dia, on es realitzen diversos tractaments endovenosos relacionats amb l'especialitat.

El Servei de Reumatologia realitza procediments de cirurgia mínimament invasiva ambulatòria on es practiquen biòpsies sinovials guiades per ecografia/artroscòpia i rentats articulars per artroscòpia.

El Servei és referent en l'avaluació clínica i en l'aplicació de tècniques de diagnòstic, tant de laboratori (anticossos, marcadors ossis) com d'imatge, amb el desenvolupament de tècniques pioneres com l'artroscòpia reumatològica (d'agulla fina).

Notícies relacionades amb el Servei