Recerca - Unitat de Sindromes de Sensibilització Central

Les malalties per Sensibilització Central tenen un origen complex amb factors de predisposisció genètica i de desencadenament específics. Es manifesten per un procés neuroinflamatori crònic que repercuteix en diferents sistemes de l’organisme i que implica dolor, fatiga, trastorns del son, de l’estat d’ànim, control vegetatiu i endocrinològic.

La recerca bàsica està molt limitada per la complexitat de la malaltia. La Unitat de la Síndrome de Sensibilitat Central està implicada en l’estudi del paper de la lesió de la fibra nerviosa petita en el dolor que presenta la Fibromialgia.

La recerca de la Unitat es vehicula mitjançant l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) (Àrea de Neurociències), al grup següent:

Actualment s’està fent més recerca epidemiològica i clínica en:

  • Descripció sobre l’afectació de cadascuna de les malalties i coexistència entre elles (comorbiditat)

  • Cerca de marcadors patogènics i diagnòstics

  • Valoració de la repercussió funcional de la malaltia

La unitat forma part de la Societat Espanyola de Sensibiltzació Central (SESEC) i pertany a la xarxa europea EUROMEDE, dedicada a la sensibiltzació central.