La Unitat de la Síndrome de Sensibilització Central és una unitat assistencial acreditada, en conveni amb CatSalut, i liderada per l’Institut Clínic de Medicina i Dermatologia (ICMiD).

Les línies d’actuació assistencial són les següents:

  • Síndrome de Fatiga Crònica. Amb 200 primeres visites i 1.200 segones visites a l’any

  • Fibromialgia. Amb 200 primeres visites i programes de teràpia grupal i 500 segones visites a l’any

  • Sensibilitat Química Múltiple. Amb 100 primeres visites i 50 segones visites a l’any    

  • Síndrome Post COVID-19. Grup multidisciplinar      

Els Serveis comuns de la Unitat són:

  • Fisioteràpia. Amb 500 sessions a l’any

  • Psicoteràpia. Amb 400 sessions a l’any

  • Psiquiatria i Psicologia. Amb 100 consultes a l’any

  • Teràpia ocupacional. Amb 200 valoracions a l’any

Hi ha 22 Centres d’Atenció Primària implicats i l’Hospital del Sagrat Cor en el marc de l'AISBE (Barcelona Esquerra)

I la Unitat treballa amb els Instituts i els Serveis següents:

Equip de la Unitat

La Unitat de la Síndrome de Sensibilitat Central està formada per un equip multidisciplinar en què hi participa personal mèdic (internistes, reumatòlegs, toxicòlegs, psiquiatres, psicòlegs) i d’altres professionals (Fisioterapèutes, Teràpia Ocupacional) de diverses especialitats i àmbits. Disposa d’una gestora de pacientes i de suport administratiu de l'ICMiD.

Instituts implicats

Serveis implicats