El Servei de Rehabilitació forma part de l'Institut d'Especialitats Mèdiques i Quirúrgiques d'Hospital Clínic de Barcelona (ICEMEQ). El Servei es dedica a la valoració i al tractament de malalties de l'aparell locomotor de forma ambulatòria. També realitza la valoració i el seguiment dels pacients ingressats que presenten un dèficit funcional que requereix un tractament rehabilitador.

La rehabilitació hospitalària és un abordatge terapèutic destinat a pacients amb diferents trastorns en què cal una assistència dirigida a la recuperació de les funcions que s'han vist afectades i a la millora de la capacitat autònoma del pacient durant el període d'hospitalització.

L'equip de professionals del Servei s'encarrega de diagnosticar la malaltia, lesió i/o discapacitat de cada pacient i establir les propostes terapèutiques i el seguiment segons les necessitats. El Servei compta amb un equip de fisioterapeutes, auxiliars clínics i sanitaris que donen suport al tractament de rehabilitació, i amb personal administratiu, que s'ocupa de la planificació de les prestacions assistencials.

Els especialistes en Medicina Física i Rehabilitació tracten pacients amb una malaltia o lesió que tenen dolor, disminució o pèrdua de funció física o sensorial, transitòria o permanent, i problemes sobre la salut percebuda, benestar i qualitat de vida.

Els tractaments estan orientats a minimitzar la pèrdua de salut, reduir les seqüeles de la malaltia, tractar la disminució de funció o discapacitat i readaptar la condició física i funcional al millor nivell de resposta possible per a cada pacient. Aquests tractaments inclouen agents físics terapèutics no ionitzants, teràpies manuals i readaptació física i funcional mitjançant exercici, tècniques de diatèrmia, camps electromagnètics, fototeràpia, electroteràpia, ones acústiques, termoteràpia, crioteràpia, agents físics funcionals, cinesiteràpia i exercici instrumentalitzat.

L'activitat assistencial del Servei es coordina amb la docència, investigació i innovació en diferents línies d'estudi.

Què tracta?

Aquests són els principals temes de salut que es tracten al Servei de Rehabilitació.

L'últim any en xifres

Coneix a tot l'equip

El Servei de Rehabilitació està format per un equip multidisciplinar.

Concepció Closa Cap de Servei

Dispositius assistencials

L'activitat assistencial del Servei de Rehabilitació es desenvolupa als dispositius següents.

Veure tots els dispositius
Contingut elaborat amb la col·laboració de:

Testimonis

La Síndrome de la Canal Carpiana en primera persona

Cita de Josep, Pacient
Quan més aviat es deixi operar millor, perquè l’èxit és assegurat i ho agrairà moltíssim. Totes aquestes molèsties que té ara li desapareixeran.

L'artorsi en primera persona

Cita de Josefa, Pacient
Doncs que faci molt de cas a allò que li diuen, perquè jo al principi no ho feia i, realment, sí que t’ajuda, i ho fan per ajudar-te. Tot el que sembla tonto, els exercicis, els banys, realment ajuda.

Notícies relacionades amb el Servei