Recerca

La recerca es dur a terme en col·laboració amb els Serveis i àrees que deriven els seus pacients a un tractament rehabilitador. L'objectiu és establir connexions estratègiques i sinèrgies interdisciplinàries en el desenvolupament del coneixement científic perquè els resultats de la recerca siguin aplicables a la millora dels diagnòstics, tractaments i cures dels pacients.

Alguns dels projectes de recerca que lidera el Servei són els següents:

  • Prevenció de les Recidives mitjançant exercici, dieta i control de pes en pacients amb càncer de mama (PREDICOP)
  • Efectes clínics de la dieta mediterrània adaptada a la recuperació funcional d'avis amb fractura de maluc
  • Eficàcia del tractament de la coxartrosi amb Camps Electromagnètics polsants (CEMP)
  • Eficàcia d'un programa de Rehabilitació biopsicosocial personalitzat a lloc de feina per a personal sanitari afecte de cervicàlgia crònica inespecífica: assaig clínic randomitzat controlat.