Organització

L'activitat del Servei de Rehabilitació de l'Hospital Clínic de Barcelona s'organitza de forma transversal en diferents Instituts i Serveis. Les prestacions assistencials hospitalàries es duen a terme a les àrees on el pacient està ingressat mitjançant interconsultes mèdiques i sessions de fisioteràpia. L'assistència ambulatòria es realitza a l'àrea de consultes externes hospitalàries, al carrer Casanova.

L'especialitat en Medicina Física i Rehabilitació té com a missió i objectius la realització d'actes mèdics especialitzats dirigits a l'atenció del pacient amb dolor, pèrdua funcional i alteracions de la qualitat de vida derivades d'una malaltia o lesió.

El Servei de Rehabilitació organitza els processos de rehabilitació en diferents malalties d'òrgans i sistemes per millorar el dany tissular (lesió de la pell) i el dèficit funcional provocat per la lesió o la malaltia.

Les malalties reumàtiques i les lesions de l'aparell locomotor que provoquen dèficits transitoris, o les que tenen un caràcter crònic o de dependència, són el tipus de malaltia més comú que tracta el Servei. Altres processos de rehabilitació venen derivats de malalties neurològiques, respiratòries, cardiovasculars i oncològiques.

Els especialistes del Servei formen part de les Unitats de Càncer de Mama i d'Hipertensió Pulmonar.

El Servei de Rehabilitació desenvolupa l'activitat en els àmbits assistencials següents:

  • Rehabilitació de la cirurgia de l'aparell locomotor. Inclou els processos derivats de Cirurgia ortopèdica i traumatologia com artroplàsties, fractures i una altra cirurgia articular de genoll.
  • Rehabilitació de les lesions reumàtiques i de l'aparell locomotor. Inclou els processos derivats de problemes ortopèdics de tronc i extremitats, malaltia osteoarticular i vertebral, patologia tendinosa i muscular.
  • Rehabilitació de les lesions traumàtiques de l'aparell locomotor. Inclou els processos derivats de problemes traumàtics en general i Rehabilitació Geriàtrica de les síndromes de fragilitat i pèrdua funcional associats a inestabilitat, distròfia osteomuscular, sarcopènia i risc de caiguda que poden provocar la fractura de maluc de la gent gran, que es gestiona en col·laboració amb Ortogeriatria.
  • Rehabilitació i Prevenció de la Salut Ocupacional. Inclou els processos de trastorns musculoesquelètics recurrents en l'àmbit del treball (TMERT) i la prevenció de les lesions musculoesquelètics que cursen amb dolor i dèficit de funció.
  • Rehabilitació Or Crani Facial. Inclou els processos de dolor o discapacitat de cara, cap i coll, com són la paràlisi facial, la síndrome vestibular, la síndrome de dolor miofascial cervicogènica, el dolor neuropàtic cervical, otològic o bucal, el trastorn temporomandibular i la cefalea neurovascular primària o tensional.
  • Rehabilitació Oncològica. Inclou la prevenció i rehabilitació del limfedema postintervenció de càncer de mama, la rehabilitació dels problemes articulars i neuromusculars durant el procés oncològic i la readaptació física i nutricional.
  • Prestacions i ajudes ortoprotètiques relacionades amb la discapacitat. Inclou l'avaluació, prescripció i validació de les Prestacions i ajuts ortoprotètiques (PAO) en la cobertura del Catsalut.