Docència i formació - Unitat de Trastorns Bipolars i Depressius

L'activitat docent i de formació de la Unitat de Trastorns Bipolars i Depressius de l'Hospital Clínic de Barcelona té com a objectiu oferir una transmissió òptima del coneixement dels Trastorns Afectius i altres trastorns relacionats, tant a nivell de Pregrau, Postgrau, de formació especialitzada (MIR, PIR, EIR) i de formació continuada universitària i no universitària, sempre seguint uns criteris rigorosos de màxima qualitat en el nivell formatiu. La Unitat també col·labora en la docència, tant teòrica com pràctica, en el Grau de Medicina i el Grau de Ciències Biomèdiques.

Grau

Participa i/o coordina part de la formació dels estudiants del Grau de Medicina:

 • Assignatura de Psiquiatria (4t curs)
 • Assignatura optativa de Terapèutica Psiquiàtrica (4t curs)
 • Semiologia General i Propedèutica Clínica. Ètica Mèdica (3r curs)
 • Assignatura optativa de Translational Medicine (3r curs)
 • Assignatura de Psicologia Mèdica (2n curs)
 • Pràctiques d’Estiu (4t curs)
 • Estades Clíniques Hospitalàries (6è curs)

Postgrau

La Unitat forma part dels següents màsters nacionals i internacionals:

 • Màster de Neurociències. Màster interuniversitari.
 • Màster Interuniversitari d'Iniciació a la Recerca en Salut Mental.
 • Màster de Psicologia General Sanitària. Intervenció en Neuropsicologia.
 • Màster de Recerca Clínica dins del mòdul de Systems Medicine.
 • Màster in Translational Medicine-MSc.
 • Màster de trastorns afectius de la Universitat de Maastricht.

Especialitat de Psiquiatria i altres especialitzacions

Formació de MIRs de Psiquiatria, PIRs de Psicologia i EIRs d'Infermeria i d'altres especialitats MIR (Neurologia, Medicina Familiar i Comunitària, Anestesiologia, Farmacologia, etc.).

Estades formatives en la Unitat de Trastorns Bipolars i Depressius, sobretot de residents, d'altres centres nacionals i internacionals.
En els últims anys la Unitat ha organitzat el Curs anual de Trastorn Bipolar per a psiquiatres i els cursos internacionals "Center of Excellence" (comptant amb l'estreta col·laboració d'Aula Clínic) i "Clinical Research Methods" (ECNP).

En els últims anys s'han dirigit 23 tesis doctorals i redactat 40 llibres sobre trastorns bipolars i depressius. A més, la Unitat ha estat autora de Guies Clíniques per al tractament del Trastorn Bipolar internacionals (World Federation of Socities of Biological Psychiatry Guidelines i International Society for Bipolar Disorders Guidelines), nacionals (Guia Clínica de Tractament del Trastorn Bipolar del Sistema Nacional de Salut) i de la Generalitat de Catalunya (Guia sobre el Maneig del Trastorn Bipolar  a Catalunya i Guia de la Depressió Major a Catalunya) .
 

Notícies relacionades amb la Unitat