La Unitat de Trastorns Bipolars i Depressius de l’Hospital Clínic està liderada per l’Institut de Neurociències (ICN). La Unitat està especialitzada en pacients amb Trastorns Afectius que s’atenen de manera integral a l’Hospital Clínic. 

Els trastorns bipolars afecten, aproximadament, al 2% - 4% de la població mundial, mentre que els trastorns depressius arriben a assolir una prevalença d'entre el 5% i 10%. Tots dos trastorns suposen el 30% - 40% del total de diagnòstics que es realitzen en salut mental. 

Tant els trastorns depressius com bipolars figuren entre les 10 causes més freqüents de discapacitat severa a nivell mundial i tenen una gran repercussió sobre la funcionalitat, qualitat de vida i morbimortalitat per la qual cosa és necessari un adequat tractament i seguiment. 

La Unitat de Trastorns Bipolars i Depressius és un Centre de referència regional i nacional per a pacients amb aquesta mena de malalties als quals se suma tota la població de pacients corresponents a l'àrea de l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona.

L'activitat assistencial de la Unitat se centra en la prevenció, detecció i diagnòstic primerenc d'aquests trastorns amb l'objectiu d'oferir un tractament oportú i integral als pacients durant tot el curs i fases d'aquestes malalties.

Cada any s'atén a més de 300 primeres visites ambulatòries i unes 4.700 visites de seguiment, i s'ofereix assistència de manera regular i contínua en el Centre, aproximadament 1.000 pacients. A això se suma la Unitat especialitzada d'Hospitalització d'Aguts que gestiona i tracta cada any una mitjana de 200 pacients amb trastorns afectius i es realitzen unes 750 sessions a l'Hospital de Dia.

Ja que es tracta del primer Centre de referència nacional i regional, un percentatge d'aproximadament 30% d'aquests pacients procedeixen d'altres sectors o comunitats autònomes, tractant-se la gran majoria d'ells de pacients complexos en estadis avançats de la malaltia.

A més del compromís assistencial, durant més dels seus 20 anys de trajectòria, la Unitat de Trastorns Bipolars i Depressius de l'Hospital Clínic de Barcelona ha liderat i participat en almenys un centenar d'estudis tant nacionals com internacionals en trastorns afectius, la qual cosa permet conèixer aspectes rellevants del curs i pronòstic d'aquestes malalties (clínics, biològics i neurocognitius). 

Aquests coneixements han donat lloc al desenvolupament, avaluació i implementació de nous tractaments, tant farmacològics com psicològics en la pràctica clínica diària. Destaquen els següents procediments en els quals és referent nacional i internacional en l'àrea que comprenen des de la prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació de persones que tenen aquests trastorns.

Les principals línies d'acció de la Unitat són:

  • Caracterització dels patrons evolutius, predictius i polaritat predominant. 
  • Personalització de tractaments farmacològics i psicològics segons característiques clíniques i evolutives. 
  • Factors pronòstics clínics i neuropsicològics de la resposta terapèutica farmacològica i psicològica en els trastorns depressius. 
  • Avaluació i rehabilitació funcional.
  • Avaluació, caracterització i rehabilitació cognitiva. 
  • Psicoeducatiu per a pacients que tenen trastorn bipolar i els seus familiars. 
  • Desenvolupament, avaluació i implementació d'innovacions tecnològiques en la malaltia. 
     

Equip de la Unitat

La Unitat de Trastorns Bipolars i Depressius està formada per especialistes en psiquiatria, psicologia, personal d'infermeria, treball social, educadors, professionals de l'àrea de la biomedicina i membres d'altres especialitats mèdiques  amb una àmplia experiència i trajectòria en aquests tipus de casos. S'encarreguen de manera coordinada d'oferir un diagnòstic de precisió, una atenció individualitzada contínua, així com tractaments farmacològics i/o psicològic cognitiu-conductual personalitzats en línia amb les últimes guies clíniques nacionals i internacionals.

Ana Isabel Martínez Cap de la Unitat

Instituts implicats

Serveis implicats

Notícies relacionades amb la Unitat