Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Proves i diagnòstic del Càncer de Mama

Temps de lectura: 5 min

El primer pas és analitzar els símptomes associats i obtenir tota la informació rellevant sobre antecedents familiars, així com valorar si hi ha possibles factors de risc associats al càncer de mama. Durant la visita l'especialista avalua l'estat general del pacient, al costat d'una exploració clínica de la mama i dels ganglis. Després de la visita, es valora si hi ha necessitat d'ampliar l'estudi amb proves complementàries.

Per establir el diagnòstic de càncer de mama hi ha diferents proves:

Autoexploració o palpació de el pit

Inspecció i palpació de la mama. El professional examina de manera minuciosa els pits per localitzar la presència de qualsevol protuberància o àrea sospitosa i per palpar la textura i mida i identificar possibles canvis en els mugrons o en la pell. També són examinats els ganglis limfàtics axil·lars i els que es troben sobre la clavícula, ja que el seu engrandiment o major fermesa pot indicar la propagació del càncer. Si els resultats de l'examen físic suggereixen la presència de càncer de mama, es realitzaran més proves.

Mamografia

MamografiaEn l'actualitat és la prova més eficaç i més fàcil de realitzar per a un diagnòstic precoç del càncer de mama. Consisteix a realitzar una radiografia de la glàndula mamària.

Ecografia en un monitor

EcografiaL'ecografia és una prova mèdica que utilitza ultrasons i permet obtenir imatges del teixit mamari. Aporta informació sobre la localització i les característiques estructurals de la mama i les possibles lesions.

Aparell de Ressonància Magnètica Nuclear o RMN

Ressonància nuclear magnètica (RNM)S'utilitza per delimitar de manera precisa l'extensió de la malaltia i decidir quin és el tractament quirúrgic local més adequat. És molt útil també per valorar la resposta del tumor al tractament amb quimioteràpia, hormonoteràpia o agents biològics, quan aquests es realitzen de forma prèvia a la cirurgia radical.

Biòpsia de pit

Biòpsia. Consisteix en l'obtenció d'una mostra del possible tumor per estudiar les cèl·lules amb el microscopi. Es realitza mitjançant la punció del tumor o de la zona sospitosa:

  • Punció aspirativa amb agulla fina (PAAF). Les cèl·lules que es volen estudiar entren per l'agulla arrossegades per la pressió del buit de la xeringa.
  • Biòpsia amb agulla gruixuda (BAG). L'agulla que s'usa és més gruixuda, i s'agafa una petita porció cilíndrica del tumor. S'obté més informació que a la PAAF.
  • Biòpsia oberta o quirúrgica. S'extreu un fragment de teixit després de fer una incisió a la mama. Normalment es practica al quiròfan.
Persona estirada a la qual se li practica una densitometria òssia

Gammagrafia òssia. La gammagrafia ajuda a detectar si el càncer s'ha disseminat (metastatizado) als ossos des d'altres parts del cos. És una prova de medicina nuclear, en la qual s'injecta una quantitat molt petita d'una substància radioactiva (contrast) durant el procediment.

Aparell de Ressonància Magnètica Nuclear o RMN

Escàner o Tomografia Computada (TC) toracoabdominal. Descriu amb molt detall tots els òrgans que estan al tòrax i a l'abdomen (pulmó, cor, grans vasos sanguinis, vies aèries, paret toràcica, pleura, ganglis, fetge i glàndules suprarenals).

Totes aquestes proves d'imatge són indolores. Només requereixen de l'administració prèvia de contrast o marcador endovenós.

Com es confirma el tumor?

El diagnòstic definitiu de càncer de mama ho estableix la persona especialista en anatomia patològica qui analitza diversos aspectes per definir el tumor i determinar el pronòstic i la resposta al tractament:

Mamografia

Mida tumoral. Com més gran sigui el tumor, més risc té de tornar a aparèixer (el que s'anomena, recidiva).

Dona a la qual li fan una mamografía

Tipus histològic. Depèn de les cèl·lules de les que deriva el tumor. El tumor originat en els conductes per on flueix la llet (carcinoma conductual) és el més freqüent (80%). L’originat a les cèl·lules on es produeix la llet (carcinoma lobel·lar) és el següent en freqüència.

Bacteris de la microbiota intestinal en una placa de Petri

Grau histològic. Descriu el grau de diferenciació (maduració) de les cèl·lules del tumor. Les que són més diferenciades (grau I), són més madures i menys agressives, en oposició a les menys diferenciades (grau III).

Gangli sentinella entre els nòduls limfàtics de l'aixella

Afectació ganglionar. El factor pronòstic més important és el nombre de ganglis afectats. Com més gran és el nombre de ganglis afectats, major és el risc de recaiguda. Per aquest motiu, quan s'opera un càncer de mama, és fonamental l'anàlisi dels ganglis limfàtics de l'aixella, ja que es considera el primer lloc d'extensió del tumor. Una opció per avaluar els ganglis és la tècnica del gangli sentinella que permet conservar la majoria dels ganglis axil·lars per evitar complicacions secundàries degudes a l'extirpació de tota la cadena ganglionar.

Cèl·lula amb receptors hormonals de membrana

Receptors hormonals. El patòleg analitza si les cèl·lules del tumor presenten receptors per a dos tipus d'hormones: els estrògens i la progesterona. Els tumors que presenten aquests receptors responen a la teràpia hormonal i tenen millor pronòstic.

Cèl·lula amb receptor HER2 de membrana

HER-2 (receptor 2 del factor de creixement epidèrmic humà). És una proteïna que participa en el creixement de les cèl·lules. Està present en cèl·lules normals i en la majoria dels tumors, però en un 15-20% dels tumors de mama es troba en concentracions elevades i això confereix major agressivitat al tumor. Aquests tumors amb sobreexpressió de HER-2 són amb freqüència sensibles al tractament anti-HER 2.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Què és el Càncer?

Informació general sobre el Càncer

Llegir més

Informació documentada per:

Aleix Prat Aparicio
Ana Rodríguez García
Bárbara Ádamo
Montserrat Muñoz Mateu

Publicat: 20 febrer de 2018
Actualitzat: 20 febrer de 2018

Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.