Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Investigació sobre el Càncer de Pulmó al Clínic

Temps de lectura: 2 min

A l’Hospital Clínic, l’equip de professionals responsable d’atendre els pacients amb Càncer de Pulmó treballa contínuament en projectes de recerca i d’innovació, tant a nivell assistencial com tecnològic. 

Els professionals desenvolupen la recerca a l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), a l'Àrea d’Oncologia i Hematologia, al Grup de Genòmica Translacional i Teràpies Dirigides en Tumors Sòlids, així com en col·laboració amb la Facultat de Medicina, concretament amb la Unitat d'Anatomia i Embriologia Humana, departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques, i la Unitat de Biofísica, Departament de Biomedicina.

Pel que fa a la innovació impulsada per l’equip assistencial sobre el tractament del càncer de pulmó es pot clasificar en dues tipologies: la tecnològica i la assistencial.

Innovació Tecnològica

 • Implantació de l’Ecografia Endoscòpica Toràcica (EBUS) des del 2010. Avui dia es practiquen unes 160 EBUS cada l’any i s’ha reduït el temps de procediment fet que, en ocasions, ha permès obtenir un diagnòstic in situ que permet la intervenció terapèutica precoç. L’EBUS ha demostrat ser una tècnica eficient per al diagnòstic d’adenopaties mediastíniques patològiques de càncer de pulmó i altres tumors sòlids.

 • Programa d’optimització de l’Ecografia Endoscòpica Toràcica (EBUS) en l’avaluació molecular del càncer de pulmó. Aquest programa busca la major eficàcia en l’avaluació molecular a partir de mostres citològiques obtingudes “in situ”.

 • Tractament local dels tumors amb radiofreqüència.

 • Implementació assistencial de la biòpsia líquida en pacients amb càncer de pulmó.

 • Implementació assistencial de noves tecnologies de seqüenciació massiva i nCounter (Nanostring) per a la caracterització molecular dels pacients amb càncer de pulmó.

 • Desenvolupament assistencial i implementació de la Radioteràpia Estereotàctica Extracraneal en el tractament dels pacients mèdicament inoperables en estadis I/II de càncer de pulmó.

 • Implementació assistencial del biomarcador PD-L1.

 • Introducció de la tècnica ROLL (Radioguided Occult Lesion Localisation) per al marcatge de lesions pulmonars previ a la resecció quirúrgica, com a alternativa a l’arpó.

Innovació assistencial

 • Creació d’una Guia d’actuació hospitalaria de toxicitat pulmonar i càncer.
 • Creació de la consulta Multidisciplinària Especialitzada en el tractament de les addiccions i tabaquisme complex

 • Hipertèrmia intrapleural amb quimioteràpia (HiPEC) en el tractament del Mesotelioma Pleural Maligne.

 • Protocol assistencial ERAS (Enhanced Recovery After Surgery)

 • Programa de prehabilitació en pacients d’alt risc postoperatori.

 • Resecció subxifoidea uniportal de tumors del timus.

 • Disseny i implementació circuit assistencial per a l'avaluació molecular del càncer de pulmó.

 • Model assistencial d’atenció d’Infermeria de Pràctica avançada (IPA) en pacients amb Càncer de Pulmó i model d’atenció compartida metge + IPA.

 • Projecte LuCAs (Lung Cancer Care Surveillance) d’atenció compartida del càncer de pulmó a l’Àrea Integral de Salud (AIS) Barcelona Esquerra.

 • Aplicació de la biòpsia amb agulla gruixuda per al diagnòstic molecular del càncer de pulmó.

 • Aplicació de l’ecografia toràcica com a guia dels procediments intervencionistes en patologies pleural i  pulmonar.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Què és el Càncer?

Informació general sobre el Càncer

Llegir més

Informació documentada per:

David Sánchez Lorente
Laureano Molins López-Rodó
Mari Carmen Rodríguez Mues
Noemí Reguart Aransay
Nuria Viñolas Segarra
Ramón Marrades Sicart

Publicat: 20 de febrer de 2018
Actualitzat: 20 de febrer de 2018

Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.