Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Tractament del Càncer de Pulmó

Temps de lectura: 8 min

Un cop diagnosticat el càncer de pulmó un comitè multidisciplinari avalua cada cas de manera individual, per oferir el tractament amb major possibilitat de curació.

El comitè està format per tots els professionals directament vinculats amb el procés diagnòstic i de tractament de la malaltia, com pneumòlegs, radiòlegs, especialistes en medicina nuclear, patòlegs, radioterapeutes, oncòlegs, cirurgians toràcics i infermera de processos de pulmó.

Un cop consensuat, el metge responsable s'encarrega de comunicar la decisió al pacient i explicar-li el tractament .

El tipus de tractament s'estableix en funció dels següents factors:

Hi ha diversos tipus d'abordatges terapèutics al càncer de pulmó que poden realitzar-se de manera individual o combinats, segons el grau d'extensió de la malaltia i les característiques biològiques del tumor:

L'objectiu de la cirurgia és eliminar completament totes les cèl·lules tumorals i curar la malaltia. La ubicació i la mida del tumor pulmonar determinen l'extensió de la cirurgia. Segons el cas, es complementa amb quimioteràpia i/o radioteràpia. La cirurgia ofereix les màximes possibilitats de curació i està indicada per a pacients en etapes precoces i que tenen un estat de salut general bo. Al voltant del 30% dels pacients amb càncer de pulmó, poden beneficiar-se del tractament quirúrgic.

Després de la decisió quirúrgica es valora el tipus de cirurgia a practicar:

Lobectomia pulmonar

Lobectomia. Procediment quirúrgic que consisteix en l'extirpació del lòbul pulmonar que conté el tumor. El pulmó dret està dividit en tres lòbuls (superior, mig i inferior) i l'esquerre en dos lòbuls (superior i inferior). La lobectomia, juntament amb l'extirpació dels ganglis, és el tractament estàndard per als estadis inicials de càncer de pulmó.

Pneumonectomia

Pneumonectomia. Procediment quirúrgic que consisteix en l'extirpació de tot el pulmó. Aquesta cirurgia es realitza en tumors localitzats en els bronquis o vasos principals del pulmó, o quan el tumor afecta més d'un lòbul del pulmó.

 

Segmentectomia pulmonar

Segmentectomia. Cada lòbul pulmonar està alhora compost de diversos segments. Quan el tumor és petit i està situat a la part més perifèrica del pulmó, pot extirpar el segment afectat i conservar la resta del lòbul. Es realitza en pacients amb tumors benignes o de baixa malignitat, amb metàstasi pulmonar de càncer originat en un altre òrgan, o en aquells pacients que per les seves condicions no toleren una resecció de pulmó més àmplia. 

Resecció sublobar atípica

Resecció sublobar atípica. Consisteix en l'extirpació d'una part del lòbul pulmonar afectat. Es realitza en pacients amb tumors benignes o de baixa malignitat, amb metàstasi pulmonar de càncer originat en un altre òrgan, o en aquells pacients que per les seves condicions no toleren una resecció de pulmó més àmplia. 

Com qualsevol altra cirurgia, la del càncer de pulmó comporta riscos i complicacions. Alguns dels més comuns són:

  • Infecció
  • Acumulació d'aire entre el pulmó i la paret del tòrax (cavitat pleural) que pot causar col·lapse del pulmó (pneumotòrax a tensió)
  • Sagnat (hemorràgia)
  • Obertura tubular entre un bronqui i la cavitat pleural que produeix la filtració d'aire o líquid en l'àrea quirúrgica (fístula broncopleural)
  • Acumulació de pus a la cavitat toràcica (empiema)

És possible que hi hagi altres riscos en funció de l'estat de salut de la persona. És important consultar qualsevol dubte amb l'equip mèdic abans del procediment.

Bossa per aplicar quimioteràpia intravenosa

La quimioteràpia és el tractament aplicat amb més freqüència al càncer de pulmó. La quimioteràpia s'administra, generalment, de forma endovenosa, tot i que en alguns casos pot administrar-se per via oral.

La quimioteràpia inhibeix el creixement de les cèl·lules en divisió, tant de les cèl·lules tumorals com de les sanes, per aquest motiu poden aparèixer símptomes associats al tractament, els anomenats efectes adversos o efectes secundaris.

La quimioteràpia pot administrar en combinació de dos fàrmacs (poliquimiteràpia) o d'un fàrmac (monoteràpia). Entre els fàrmacs més utilitzats es troben els derivats del platí (cisplatí i carboplatí), antifolatos (pemetrexed), els taxans (paclitaxel i docetaxel), vinorelbina, gemcitabina i etopòsid.

El nombre de cicles depèn de cada context i estadi tumoral, encara que en general s'administren de 4 a 6 cicles de tractament. Durant el tractament es realitzen diferents proves per avaluar si aquest és efectiu.

Símbol de radioteràpia

La teràpia per radiació o radioteràpia administra raigs X d'alta energia per destruir les cèl·lules canceroses. Té molts usos en càncer pulmonar i pot administrar-se de forma única o en combinació amb la quimioteràpia per reduir la mida del tumor abans de la cirurgia, eliminar la cèl·lules canceroses després de la cirurgia o per tractar el càncer pulmonar que s'ha disseminat fora de pulmó, com el cervell o els ossos.

Hi ha diferents efectes secundaris al tractament que depenen del tipus específic de la quimioteràpia administrada. És molt important que el metge informi sobre ells abans de l'inici del tractament.

Entre els símptomes que poden aparèixer es troba: cansament (astènia), canvi en el gust dels aliments, nàusees, vòmits, caiguda de pèl, inflamació de la mucosa de la boca, febre, restrenyiment / diarrea, dolor abdominal i muscular, urticària i lesions a les ungles. Davant de qualsevol dubte, és recomanable consultar amb el metge.

La radioteràpia pot estar associada a una irritació cutània, inflamació de la mucosa esofàgica (esofagitis - dificultat per empassar), cansament i pneumonitis o inflamació del teixit pulmonar, que solen aparèixer mesos després d'haver completat el tractament.

Als darrers anys, s'han produït avenços molt significatius en el tractament del càncer de pulmó amb la incorporació de nous fàrmacs biològics dirigits a dianes específiques de les cèl·lules tumorals, com els fàrmacs dirigits al receptor del factor de creixement epidèrmic (EGFR), el receptor de la cinasa del limfoma anaplàsic (ALK) o el factor de creixement derivat de l'endoteli vascular (VEGF).

A diferència del que passa amb la quimioteràpia, molts d'aquests tractaments són d'administració oral i tenen millor tolerància. Per saber si es pot ser tractat amb algun d'aquests tractaments biològics, es realitza un estudi molecular en la mostra de tumor que determina la probabilitat de resposta al tractament.

El tractament amb immunoteràpia és una estratègia que ha demostrat ser efectiva en el càncer de pulmó. Consisteix en l'administració endovenosa d'una teràpia biològica que incrementa la capacitat del sistema immunològic per reconèixer i destruir el tumor.

En l'actualitat, hi ha diverses investigacions clíniques amb immunoteràpia que en un futur podran ser utilitzades per tractar el càncer de pulmó.

El càncer va associat a una àmplia varietat de problemes físics, però també emocionals. El tractament del càncer de pulmó ha d'abastar tots aquests aspectes.

Diversos estudis han demostrat que el tractament pal·liatiu, no només millora la qualitat de vida en els pacients amb càncer de pulmó avançat, sinó que, també, pot ajudar als pacients a viure més temps.

Les cures pal·liatives ajuden a alleujar símptomes com el dolor, l'angoixa emocional i espiritual dels pacients i de les seves famílies.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Què és el Càncer?

Informació general sobre el Càncer

Llegir més

Informació documentada per:

David Sánchez Lorente
Laureano Molins López-Rodó
Mari Carmen Rodríguez Mues
Noemí Reguart Aransay
Nuria Viñolas Segarra
Ramón Marrades Sicart

Publicat: 20 de febrer de 2018
Actualitzat: 20 de febrer de 2018

Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.