Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Quines són les possibles complicacions?

Temps de lectura: 4 min

Les possibles complicacions de la quimioteràpia són degudes a l’efecte d’aquesta sobre les cèl·lules en reproducció del nostre organisme, siguin tumorals o sanes, com poden ser els fol·licles pilosos (cèl·lules del pèl o cabell), les cèl·lules de la sang o les de la pell. Per aquesta raó, quan aquestes cèl·lules sanes de l’organisme no poden regenerar-se amb normalitat apareixen els efectes secundaris.  

És molt important remarcar que quan parlem de possibles complicacions de la quimioteràpia es tracta d’un llistat de “possibles” i que, per tant, no vol dir que cada pacient les pateixi totes, fins i tot pot ser que no tingui cap efecte secundari. De la mateixa manera que no totes les quimioteràpies produeixen els mateixos efectes adversos o de la mateixa intensitat.  

 

Entre els efectes secundaris més freqüents  es troben:  

 • Cansament (Astènia): pràcticament tots els tractaments de quimioteràpia generen un cert grau de cansament. En cas que l’astènia sigui moderada-severa els seus metges li reduiran o suspendran el tractament.  
 • Anèmia (disminució de l’hemoglobina): és un dels efectes adversos més freqüents de totes les quimioteràpies. En alguna ocasió pot ser necessari realitzar alguna transfusió.  
 • Neutropènia (descens dels leucòcits): Els leucòcits i els neutròfils, uns tipus de glòbuls blancs que formen part del sistema immunitari. Els pacients amb neutropènia presenten més risc de tenir infeccions. Per tant, és important ser més curosos amb algunes mesures si s’està rebent tractament amb quimioteràpia. Per exemple: és important mantenir una bona higiene de mans, evitar contacte amb persones malaltes, consultar l’equip mèdic en cas de febre (> 38ºC).  En alguns tractaments de quimioteràpia, els professionals li poden recomanar l’administració de factors de creixement en forma d’injecció per estimular una recuperació més ràpida de les defenses i disminuir el risc d’infeccions greus.  
 • Plaquetopènia (disminució de plaquetes):  facilita els sagnat o l’aparició d’hematomes.
 • Nàusees o vòmits: la majoria de vegades són molt lleus gràcies a l’administració profilàctica de medicació específica per disminuir el risc que aparegui.
 • Infeccions: molt relacionades amb la neutropènia o amb els catèters (PICC, port-a-cath) utilitzats per administrar del tractament. Els pacients amb quimioteràpia presenten major susceptibilitat a patir infeccions. En cas de febre sempre haurà de consultar amb les seves infermeres o metges responsables.  
 • Alteracions del ritme deposicional: pot ser pel tractament amb quimioteràpia o bé per altres medicacions que es prenguin al mateix temps. Els pacients poden experimentar episodis de diarrees o bé restrenyiment que requereixin de dietes astringents o bé de laxants.  
 • Caiguda de cabells (Alopècia): no totes les quimioteràpies la produeixen, i les que la provoquen poden ser en diferents graus de severitat. És reversible i un cop s’acabin els cicles de quimioteràpia programats el cabell torna a créixer en unes 3 setmanes. L'equip referent l’informarà si el seu esquema de tractament pot produir alopècia i el grau esperable.  
 • Aftes i úlceres (Mucositis): especialment a la zona de la boca. Els seus referents li donaran  remeis i recomanacions per disminuir l’impacte que puguin tenir en la ingesta d’aliments
 • Alteracions en la pell o ungles: algunes quimioteràpies augmenten el risc de patir una cremada solar i és important la utilitzar protecció solar per evitar-ho. També pot afectar al creixement de les ungles fent que adquireixin una coloració més fosca o bé s’esquerdin de manera temporal durant la quimioteràpia.  
 • Alteracions de la sensibilitat (Neuropatia): el sistema nerviós es pot veure afectat per algunes quimioteràpies  produint alteració en la sensibilitat de mans i peus. Moltes vegades és reversible un cop es finalitza el tractament. Si apareix haurà d’informar al seu equip mèdic perquè valorin disminuir o suspendre dosi de la seva quimioteràpia.
 • Infertilitat: els òvuls i els espermatòcits es poden veure alterats de manera permanent segons l’edat del pacient i l’esquema de quimioteràpia utilitzat. Per aquest motiu, si el pacient es troba en edat reproductiva, el seu equip li podria oferir l’oportunitat de fer una conservació dels òvuls o espermatòcits per fer-los servir més endavant en cas que presenti dificultats per aconseguir un embaràs.  
 • Efectes cardiovasculars: algunes quimioteràpies poden afectar a la funcionalitat del cor tant durant el tractament com a llarg termini. Per aquest motiu l’oncòleg/a valorarà possibles malalties cardiovasculars en el moment de la visita o bé pot proposar un control cardiològic en funció de la quimioteràpia.
 • Afectació renal o hepàtica: moltes de les quimioteràpies s’eliminen pel fetge o bé pels ronyons. Tots dos òrgans es poden veure afectats en menor o major mesura pels tractaments oncològics, és per aquest motiu que es realitzen analítiques de control prèvies a l’administració del tractament. En la majoria de les ocasions es tracta d’efectes reversibles.
Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Laura Ferrer Mileo

Publicat: 15 de novembre de 2021
Actualitzat: 15 de novembre de 2021

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.