Equip

 • Aina Rodríguez Cap de plataformes
 • Èlia Alcañiz Coordinadora Banc de Teixits i Tumors (BTT)
 • Teresa Botta Coordinadora Banc de Fluids Biològics (BFB)
 • Regina Cañaveras BFB - Tècnica de laboratori
 • Sara Charif BTN - Tècnica de laboratori
 • Amanda Denuc BTT - Tècnica superior
 • Laura Gelabert BTT - Tècnica de laboratori
 • Ángela Martín Responsable de consentiments informats
 • Mónica Marín BTT - Tècnica de laboratori
 • Roser Mas BFB - Tècnica de laboratori
 • Laura Molina Programa de donació de cervells
 • Abel Muñoz Assistent d'autòpsies
 • Estrella Ortiz Assistent d'autòpsies
 • Verónica Santiago BTN - Tècnica de laboratori
 • Patrícia Sierra BFB - Tècnica de laboratori
 • Teresa Ximelis BTN - Tècnica superior