Programa de captació i promoció de talent investigador per “clinician-scientists”

El “Biomedicine international training research programme for excellent clinician-scientists” (BITRECS) és un programa de beques que va començar el 2017 i rep fons de la Comissió Europea i de la Fundació "la Caixa" per reclutar investigadors postdoctorals amb perfil clinician scientist excel·lents i motivats. S'espera que implementin una proposta de recerca de 36 mesos mentre realitzen un dels dos esquemes de mobilitat disponibles: 1) Incoming: 12-18 mesos en un centre de recerca estranger i 18-24 mesos a l'IDIBAPS; 2) Outgoing: 36 mesos a l'IDIBAPS.