Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

Els aspectes professionals, la captació de talent, les condicions laborals i la supervisió del personal investigador són aspectes primordials a l'IDIBAPS–Fundació Clínic. Per tant, amb l’objectiu de garantir un ambient de treball més estimulant i favorable, i prenent com a referència la Carta europea de l'investigador i el Codi de conducta per al reclutament d'investigadors, es treballa en un procés de millora contínua anomenat Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R).

L'IDIBAPS-Fundació Clínic va rebre el segell “HR Excellence in Research” per part de la Comissió europea el 25 d’abril del 2015. Des d’aquell moment, s’han dut a terme moltes accions de millora amb la intenció de beneficiar a tota la comunitat investigadora.

Documents relatius a la HRS4R

Acompliments de l'estratègia

La comunitat de recerca dóna suport a la implementació de la HRS4R
Es creen dos nous comitès: el Comitè de Training (2016) i l’Ombuds Committee de recerca (2017).

Nous nomenaments milloren la composició dels òrgans de decisió de l’Institut
El Comitè de Direcció i el Comitè Consultiu del Director passen a ser més inclusius i igualitaris en gènere des del 2016.

Es posa en marxa l’Stepping-stone, programa de formació en aspectes transversals
Des del 2016 que aquest programa de formació proporciona nous coneixements i eines als investigadors predoctorals (R1) i postdoctorals (R2).

Es promouen els Reclutaments Oberts, Transparents i basat en Mèrits (OTM-R)
Diferents accions (2016 i 2017) i la posterior aprovació de la OTM-R Policy de l’Institut (2019) incorporen millores per tal de dur a terme OTM-Rs

S’edita el “Welcome pack” per donar la benvinguda als nous treballadors
La guia de benvinguda dóna informació clau a la persona que comença a treballar a la nostra institució des del 2017.

El Pla estratègic de l’Institut (2018-2022) inclou la HRS4R
La HRS4R passa a formar part de l’estratègia de l’Institut de manera formal des de l’aprovació del pla estratègic.

S’ajuda a la “PhD community” en l’organització del primer PhD day
Es dóna suport a l’associació que agrupa els investigadors predoctorals de l’IDIBAPS a dur a terme aquesta activitat per promoure la interacció entre ells.

S’actualitzen algunes polítiques institucionals i se’n creen de noves
Al llarg del 2019, s’aprova una nova versió de l’estratègia de carrera investigadora, s’aprova la nova regulació per la creació d’empreses spin-off  i el Codi de bones pràctiques científiques s’actualitza i amplia.

Es llança una campanya de comunicació "Talent femení: les científiques parlen"
L’Institut promou la igualtat de gènere al llarg del 2019-2020 mitjançant 9 vídeos curts difosos per les xarxes socials on les protagonistes principals són algunes de les seves investigadores.