Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

Els aspectes professionals, la captació de talent, les condicions laborals i la supervisió del personal investigador són aspectes primordials a la FRCB-IDIBAPS. Per tant, amb l’objectiu de garantir un ambient de treball més estimulant i favorable, i prenent com a referència la Carta europea de l'investigador i el Codi de conducta per al reclutament d'investigadors, es treballa en un procés de millora contínua anomenat Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R).

La FRCB-IDIBAPS va rebre el segell “HR Excellence in Research” per part de la Comissió europea el 25 d’abril del 2015. Des d’aquell moment, s’han dut a terme moltes accions de millora amb la intenció de beneficiar a tota la comunitat investigadora.

Documents relatius a la HRS4R

Acompliments de l'estratègia

Renovació del reconeixement europeu "HR Excellence in research"
El maig del 2022, tres experts internacionals van dur a terme una auditoria en línia per avaluar l'evolució realitzada a l'Institut en el marc de la HRS4R. Hi van participar prop de 40 membres del personal de recerca i gestió. Com a resultat, el reconeixement HRS4R va ser renovat per tres anys més, fins al 2025.

S'aproven nous grups i perfils professionals per al personal de l'IDIBAPS com de la FCRB
Tots els contractats de l'IDIBAPS i la FCRB es van classificar segons els nous perfils professionals que els agrupen segons les seves tasques i responsabilitats.

Publicar en accés obert és el tema principal d’una sessió organitzada per la comunitat investigadora
Una sessió per promoure la ciència oberta es va organitzar en el marc del cicle de xerrades Toolbox i es va presentar també la política institucional de ciència oberta en les publicacions.

S’organitza la primera formació sobre com dur a terme contractacions obertes, transparents i basades en mèrits per a possibles entrevistadors
12 personal de l'IDIBAPS i la FCRB van participar en aquesta activitat formativa al 2021 per millorar les pràctiques de contractació a l'Institut.

S'inaugura “Toolbox, IDIBAPS Talks series”, xerrades IDIBAPS per a tothom centrades en temes d'interès general
El nou cicle de conferències de l'IDIBAPS va començar al 2021 i va incloure tres xerrades.

Es nomena una nova Comissió d'Igualtat de Gènere
L'any 2021 aquesta nova Comissió es va reunir per primer cop per recollir dades per a la realització del diagnòstic i seguir els passos necessaris per dissenyar un nou Pla d'Igualtat de Gènere.

S'ha iniciat la fase de renovació del logo “HR Excellence in Research” i l'IDIBAPS s'hi dedica plenament
L'any 2020 es va iniciar una campanya de comunicació per implicar a tota la comunitat i convidar a respondre l'enquesta: va tenir 255 respostes.

El programa de formació Stepping-stone és d'alta qualitat i beneficia les carreres dels investigadors, però encara pot millorar
Les tres primeres edicions del programa es van revisar mitjançant una avaluació d'impacte que inclou un procés participatiu amb els investigadors.

Es llança una campanya de comunicació "Talent femení: les científiques parlen"
L’Institut promou la igualtat de gènere al llarg del 2019-2020 mitjançant 9 vídeos curts difosos per les xarxes socials on les protagonistes principals són algunes de les seves investigadores.

S’actualitzen algunes polítiques institucionals i se’n creen de noves
Al llarg del 2019, s’aprova una nova versió de l’estratègia de carrera investigadora, s’aprova la nova regulació per la creació d’empreses spin-off  i el Codi de bones pràctiques científiques s’actualitza i amplia.

S’ajuda a la “PhD community” en l’organització del primer PhD day
Es dóna suport a l’associació que agrupa els investigadors predoctorals de l’IDIBAPS a dur a terme aquesta activitat per promoure la interacció entre ells.

El Pla estratègic de l’Institut (2018-2022) inclou la HRS4R
La HRS4R passa a formar part de l’estratègia de l’Institut de manera formal des de l’aprovació del pla estratègic.

L’autoavaluació és un procés obligatori per poder continuar amb la  HRS4R
A finals del 2017 es va entregar la versió revisada del pla d’acció conjuntament amb altra documentació necessària per a aquesta fase de la HRS4R.

S’edita el “Welcome pack” per donar la benvinguda als nous treballadors
La guia de benvinguda dóna informació clau a la persona que comença a treballar a la nostra institució des del 2017.

Es promouen els Reclutaments Oberts, Transparents i basat en Mèrits (OTM-R)
Diferents accions (2016 i 2017) i la posterior aprovació de la OTM-R Policy de l’Institut (2019) incorporen millores per tal de dur a terme OTM-Rs

Es posa en marxa l’Stepping-stone, programa de formació en aspectes transversals
Des del 2016 que aquest programa de formació proporciona nous coneixements i eines als investigadors predoctorals (R1) i postdoctorals (R2).

Nous nomenaments milloren la composició dels òrgans de decisió de l’Institut
El Comitè de Direcció i el Comitè Consultiu del Director passen a ser més inclusius i igualitaris en gènere des del 2016.

La comunitat de recerca dona suport a la implementació de la HRS4R
Es creen dos nous comitès: el Comitè de Training (2016) i l’Ombuds Committee de recerca (2017).