Pla d'igualtat de Gènere (GEP)

El Pla d’Igualat de Gènere (GEP) és l’eina que s’utilitza per aconseguir la igualtat entre dones i homes. L’ha elaborat la Comissió d’igualtat de la FRCB-IDIBAPS d'acord amb la diagnosi que s’ha dut a terme.

Aquest pla s’implementarà els següents anys i se’n farà un seguiment per tal de valorar-ne l’impacte.