La carrera investigadora a l’IDIBAPS

L'existència d'una carrera investigadora atractiva i eficient demana posicions ben definides, perspectives professionals clares, un bon finançament i eines de suport al desenvolupament professional, entre altres. Com indiquen les recomanacions europees, a la FRCB-IDIBAPS s'estableixen 4 grans categories d'investigadors:

 • R1 Pre-doctoral Researcher
 • R2 Recognised Researcher  
  • R2A Post-doctoral Researcher
  • R2B Junior Researcher
  • R2C Assistant Researcher
 • R3 Established Researcher 
  • R3A Acredited Researcher
  • R3B Junior Group Leader
 • R4 Group Leader

La institució va aprovar per primer cop una estratègia de carrera investigadora al 2014 i la va actualitzar el passat 2019. El document té una part inicial descriptiva de les diferents categories d’investigador existents i una segona part on es presenten les opcions de promoció i seguiment de les diferents posicions.

Beca Joan Oró per a contratar personal investigador en formació (FI 2024)