Docència i Formació - Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques

Des de l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques es lideren diverses accions de formació i, amb vocació de futur, s'aposta per la docència mitjançant un ampli programa adreçat als professionals del futur, tant nacionals com internacionals.

Grau

Una de les principals activitats docents dels professionals mèdics és la dels graus dels estudiants de Medicina i Enginyeria Biomèdica. També es realitza docència del Programa MIR de les especialitats següents: aparell digestiu, cirurgia general i de l'aparell digestiu i endocrinologia i nutrició.

Formació MIR

Un total de 44 residents es formen a I'ICMDM com a especialistes, de manera simultània, cada any. Un coordinador de docència i vuit tutors acreditats vetllen perquè els residents tinguin una formació òptima en un ambient estimulant a nivell científic. A l'Institut també s'hi acullen residents d'altres centres hospitalaris (entre 15 i 20 per any), que completen la formació en àrees específiques.

Postgrau

Els cursos de perfeccionament permeten un aprenentatge específic de postgrau. S'ofereixen cursos a la majoria d'àrees específiques de les tres especialitats del programa MIR. Cada any hi participen uns 45 metges espanyols i estrangers.

L'Institut també participa en la docència de dues especialitats de màsters oficials de la Universitat de Barcelona:

A cada curs acadèmic completen aquests estudis uns 20 metges espanyols i estrangers.

Formació per a Infermeria

L'ICMDM participa en la docència del grau d'Infermeria, Nutrició i Fisioteràpia i en la del grau mitjà de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria (TCAI).

Pel que fa a les especialitats, cada any es formen sis professionals residents d'Infermeria Familiar i Comunitat (FIR).

La formació de postgrau inclou màsters relacionats amb l'àrea del pacient crític, diabetis, cirurgia i nutrició, així com cursos de perfeccionament a l'àrea de nutrició Clínica, obesitat i hepatologia.

Notícies relacionades amb l'institut