Recerca - Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques

La majoria de la recerca de l’ICMDM es vehicula a través de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS) on la recerca s’organitza en diferents grups. A més, els investigadors de l’ICMDM formen part d’altres estructures de recerca com el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) en les àrees de malalties hepàtiques i digestives (CIBEREHD), diabetis i malalties associades (CIBERDEM) i obesitat i nutrició (CIBEROBN).

En el marc de l’IDIBAPS la recerca de l’ICMDM es desenvolupa a l'àrea de

La recerca es realitza a través de 27 grups, liderats per metges del Clínic o investigadors del propi IDIBAPS que treballen en la mateixa àrea de recerca.

Aquests grups treballen en múltiples línies de recerca que integren investigadors clínics i bàsics per buscar solució a problemes en diferents camps de les malalties hepàtiques i les seves complicacions, les malalties inflamatòries i neoplàsiques de l'aparell digestiu, la diabetis, l'obesitat i altres malalties metabòliques.

Els resultats de la investigació dels professionals de l'ICMDM es publiquen en revistes de gran reconeixement científic. Alguns dels investigadors de l'ICMDM es troben entre els més citats del món, segons la llista que elabora Clarivate Analytics.

L’ICMDM estimula la recerca entre els membres més joves de cada servei a través del mentoratge i es proporcionen eines per facilitar el desenvolupament de la carrera científica. Per transmetre l’interès per la recerca als residents, l’Institut realitza tallers de formació en diferents aspectes del mètode científic.

Notícies relacionades amb l'institut