Recerca

La recerca de l’Institut Clínic Respiratori es vehicula a través de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS) a través de l’àrea següent:

L’activitat es desenvolupa a través dels grups d’investigació següents:

  • Malalties respiratòries infeccioses, malalt crític i càncer de pulmó.

  • Mecanismes fisiopatologics de les malalties respiratòries.  

  • Immuno-al·lèrgia Respiratòria. 

  • Inflamació i reparació de les malalties respiratòries.

  • Malalties vasculars pulmonars.

L'Institut Clínic Respiratori (ICR) té la voluntat d’assolir l'excel·lència i lideratge europeu pel que fa a la translació dels resultats obtinguts en la recerca a la pràctica clínica, a través de noves maneres de valoritzar el coneixement generat en l’àmbit respiratori.

L’ICR entén la innovació com un instrument d’adaptació al canvi, tant en l’entorn assistencial i social com en l'econòmic, amb dues vessants ben definides adreçades a:

  • Millorar processos assistencials en els aspectes organitzatius i tecnològics.

  • Generar nous recursos econòmics mitjançant la relació amb empreses ja existents o la creació de noves empreses spin-off.

En aquest marc, cal destacar el paper de l’Institut Clínic Respiratori en la configuració d’una Knowledge Innovation Community en Healthy and Active Ageing dins l’estratègia del European Institute of Technology (programa Horizon 2020 de la Comissió Europea).

Diversos professionals de l’ICR també desenvolupen la seva recerca a través del Centres d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Respiratòries (CIBERES) i de Malalties Rares (CIBERER).