Docència i formació - Institut Clínic Respiratori

L’Institut Clínic Respiratori desenvolupa l'activitat docent als nivells següents:

Pregrau

Inclou la formació teòrica i pràctica d’estudiants de medicina i infermeria.

L’Institut Clínic Respiratori té la responsabilitat d'impartir de l’assignatura ‘Malalties de l’aparell Respiratori’, que inclou tant la Pneumologia com la Cirurgia Toràcica, en el quart curs del Grau de Medicina de la Universitat de Barcelona. Diversos professionals de l’ICR són professors universitaris i imparteixen totes les classes teòriques, els seminaris i les classes pràctiques. També participen en la docència pràctica de pregrau els professors clínics i els metges residents en qualitat de col·laboradors docents.

Formació especialitzada MIR

L’ICR ofereix formació MIR a les especialitats de:

  • Pneumologia
  • Cirurgia Toràcica. 

Aquesta formació està estructurada amb itineraris formatius i plans docents que incorporen l’assumpció progressiva de responsabilitats assistencials amb la tutorització adequada. Els itineraris formatius s’ajusten als plans nacionals de formació de les especialitats. Es proporciona una formació d’alt nivell que capacita als futurs especialistes per exercir amb excel·lència professional.

La vocació es formar metges especialistes altament qualificats, no només amb els coneixements tècnics pròpis de l’especialitat, sinó amb la qualitat humana i professional necessàries.

Formació continuada

L’Institut Clínic Respiratori organitza sessions clíniques assistencials i de formació continuada amb periodicitat setmanal (dimarts i dimecres de 15-16h, respectivament), d’acord amb aquest programa.

 També organitza de forma periòdica cursos de les especialitats següents a través d’Aula Clínic:

  • Actualització en medicina respiratòria.
  • Cures intensives respiratòries.
  • Funció Pulmonar.
  • Al·lèrgia complexa.

Màsters

L’ Institut Clínic Respiratori participa en els següents màsters oficials de la Universitat de Barcelona:

  •  Màster en recerca clínica – malalties respiratòries.
  • Màster de competències  mèdiques avançades en el diagnòstic i tractament del Càncer de Pulmó.
  • Màster de malalt crític i emergències mèdiques.

Estades formatives

L’Institut Clínic Respiratori rep metges (espanyols i estrangers) especialistes en Pneumologia, Al·lèrgia o Cirurgia Toràcica per millorar la seva formació especialitzada. Aquestes estades formatives com a mínim són de sis mesos i han d’estar tramitades institucionalment (Comissió de Docència de l'hospital) i acreditades pels organismes oficials.  

Observadors

L’Institut Clínic Respiratori pot acollir metges per fer estades com a observadors de fins a un mes de durada. Aquests períodes s’han de tramitar i formalitzar de forma oficial.

Notícies relacionades amb l'institut