Organització - Institut Clínic Respiratori

L’Institut Clínic Respiratori (ICR) realitza la seva tasca assistencial a través del Servei de Pneumologia i Al·lèrgia Respiratòria i el Servei de Cirurgia Toràcica. Aquests dos serveis donen assistència especialitzada 24 hores al dia, 365 dies a l’any, tant pels pacients ingressat, com a pacients que requereixen atenció urgent.

 • Pneumologia i Al·lèrgia Respiratòria

  És un Servei de referència nacional i internacional per la seva qualitat assistencial, docent i investigadora. És referència internacional  en:

  • Malalties respiratòries agudes, com les pneumònies.

  • Malalties cròniques com la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC), l’asma bronquial, les malalties intersticials i les bronquièctasis.

  • Càncer de pulmó.

  • Trastorns respiratoris del son.

  • Hipertensió pulmonar, malaltia per la que el Servei és centre de referència nacional aprovat pel Ministeri de Sanitat (CSUR)

  • Malalties al·lèrgiques més prevalents i greus. 

 • Cirurgia Toràcica

  És un Servei de referència nacional i internacional pel seu volum d’activitat i els seus resultats. Entre la seva activitat cal destacar: 

  • Cirurgia mínimament invasiva (VATS).

  • Cirurgia d’alta complexitat en càncer de pulmó amb reconstruccions pulmonars, com la broncoplàstia o l’angioplàstia.

  • Cirurgia de la via aèria (reseccions traqueals complexes, reseccions de carina, entre d’altres).

  • Broncoscòpia rígida intervencionista.

  • Cirurgia del mesotelioma pleural dins un tractament multimodal.

  • Cirurgia d’alteracions de la caixa toràcica (pectus excavatum, pectus carinatum, altres).

  • Cirurgia de malaltia benigna com la hiperhidrosi, el pneumotòrax o les infeccions pleurals. 

Entre l’activitat que lidera l’Institut Clínic Respiratori cal destacar:

 • Comitè multidisciplinar pel diagnòstic i tractament de malalties greus de les vies aèries (MAB). L’ICR és el primer centre nacional i internacional en tener un comitè multidisciplinari específic, en el que participen pneumòlegs, al·lergòlegs, radiòlegs, cirurgians, immunòlegs, farmacòlegs i microbiòlegs, per avaluar i discutir el diagnòstic i tractament de pacients greus amb alguna d’aquestes malalties (MPOC, Asma greu, Bronquiectasis). 
 • Unitat d’Hipertensió Pulmonar (HP). L’ICR dirigeix la Unitat d’Hipertensió Pulmonar del Clínic, que és unitat de referència a Catalunya i Espanya (CSUR) i que participa en la Xarxa Europea de Referència (ERN-LUNG). La unitat està formada per un equip multidisciplinari de professionals que permet un abordatge integral del diagnòstic i tractament de totes les formes d’hipertensió pulmonar (HP). En concret, la unitat té àmplia experiència en l’ús de fàrmacs complexes, la cirurgia d’endarterectomia pulmonar i l’angioplàstia pulmonar pel tractament de la HP tromboembòlica crònica, en el tractament de la HP en pacients amb cirrosi hepàtica o amb cardiopaties congènites (en col·laboració amb l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona), i la cirurgia i l’atenció obstètrica en pacients amb HP. També desenvolupa una destacada activitat de recerca i de formació especialitzada.
 • Malalties Intersticials Pulmonars. El Servei de Pneumologia inclou un programa assistencial d’atenció al pacient amb malaltia pulmonar intersticial i d’altres malalties respiratòries rares. Aquest programa té com a objectiu el diagnòstic precoç, el seguiment i el tractament personalitzat dels pacients amb malalties intersticials difuses i malalties pulmonars inflamatòries rares. 
 • Unitat Cures Intensives Respiratòries. L’ICR disposa de l’única Unitat de Cures Intensives d’Espanya dedicada de forma monogràfica al tractament del pacient respiratori crític. La mateixa unitat també disposa de llits de cures intermèdies i monitorització. El seu equipament tècnic i els seus professionals garanteixen que els pacients rebin la millor atenció clínica. Diversos professionals de l’Institut Clínic Respiratori són referents internacionals en el diagnòstic i tractament de les malalties infeccioses respiratòries com la pneumònia, el suport ventilatori avançat i el tractament de les persones amb malalties respiratòries crítiques, en general.
 • Teràpies respiratòries domiciliàries. L’ICR disposa d’un equip multidisciplinari per tractar els trastorns respiratoris durant el son, com el síndrome d’apnees durant el son (SAS), en el que es referent nacional i internacional en la seva recerca i docència.
 • Càncer de Pulmó. Professionals de l’ICR participen de forma activa, en coordinació amb altres serveis de l’Hospital Clínic, en el diagnòstic i tractament quirúrgic del càncer de pulmó. Els professionals de l’ICR han desenvolupat diversos projectes per millorar el diagnòstic precoç del càncer de pulmó, amb l'objectiu de millorar la supervivència dels pacients. Entre ells destaca un projecte de cribratge en persones de risc (homes i dones fumadors i ex-fumadors de més de 50 anys) als que s’ofereix un programa de deshabituació tabàquica i la realització d’un TAC (scanner) toràcic per a la detecció precoç d’algun nòdul pulmonar que pugui ser un tumor en estadiatge inicial. Un altra iniciativa, encara experimental, és la definició de benignitat o malignitat d’un nòdul pulmonar amb l’ajut de l’olfacte caní. 

Notícies relacionades amb l'institut

Activitats relacionades

Dijous, 1 de desembre de 2022. De 15:00 h a 18:00 h

9º Seminari Clínic d'Hipertensió Pulmonar

Auditori Esteve. Centre Esther Koplovich (CEK)